Tillväxtverket

Idélabbet Omtanken

Tillväxtverkets kultur- och förändringsmotor

Vad är Omtanken?

Idélabbet Omtanken är en kreativ workshopyta där alla medarbetare på Tillväxtverket ska kunna testa, experimentera och använda mer kreativa grepp. Platsen ska vara lite av en ”kultur- och förändringsmotor” för att arbeta mer innovativt och kundfokuserat. Här kan vi ha en kultur för att våga testa och göra misstag!

Tanken med Omtanken är att både miljön och arbetssätten ska spridas till våra övriga kontor i framtiden. Till en början testar vi och lär här i Stockholm för att hitta en form som passar Tillväxtverkets verksamhet.

Varför behövs idélabbet?

Vi behöver en mer ändamålsenlig workshopyta där det finns material nära till hands, där man kan jobba i smågrupper eller storgrupp, där det kan vara öppet eller slutet, där man kan stå eller sitta och kan ha möte både digitalt och fysiskt.

Vad är syftet?

Syftet är att öka vår förmåga till förändring och förnyelse så att vi blir en mer kundfokuserad och effektiv myndighet.

Konkret handlar det om att fånga upp och ta till vara på idéer som leder till:

 • Nya lösningar
 • Nya arbetssätt
 • Ständiga förbättringar av existerande processer och insatser

Lokalen ska ge bättre förutsättningar för:

 • En experimenterande kultur där idéer testas, och som utgår från användarnas behov
 • Samarbeten mellan enheter
 • Tester av lösningar och idéer med användare, kunder och intressenter
 • Vassare kunderbjudanden som bygger på verkliga behov

Hur kan jag använda rummet?

Idélabbet är en mer flexibel och kreativ workshopyta än vanliga mötesrum. Den används för workshops, grupparbeten, prototypverkstad, designsprintar, användartester, kreativt skapande, kick-offer, teambuilding, utvärderingar, lanseringar och show n’ tell.

Du kan jobba med våra egna processer och erbjudanden mot kunder/användare och intressenter. Omtanken kan bokas från en halvdag upp till en hel vecka i sträck.

Vilka metoder kan vi använda? Hur lär jag mig dem?

Det kommer att finnas en bank av olika metoder samlat, både rent fysiskt i idélabbet Omtanken och digitalt på Medarbetarsidan. I framtiden är tanken att det ska ges möjlighet till introduktioner i tjänstedesignmetodik och stöd från Kund- och metodteamet som finns på enheten Tjänsteutveckling.

Förhållningssätt vid workshopar – finns det?

Ja, absolut! För att kreativiteten ska flöda behöver det vara högt i tak och kreativiteten behöver även stimuleras. Allmänna regler:

 • Ta fram så många idéer som möjligt, döm inte!
 • Säg: ”Ja, och…” (vidareutveckla varandras idéer istället för att begränsa).
 • Alla är ansvariga för resultatet – demokratisk röstning
 • Prata en i taget, allas idéer är lika viktiga.
 • Stäng av mobilen och lägg undan datorn.

Hur får jag del av metoderna om jag arbetar på ett annat kontor?

Kontakta gärna teamet som arbetar med tjänsteutveckling för att få inspiration eller råd.

Kan lokaler på andra orter kopplas upp från Omtanken?

Det går bra att hålla digitala möten i Omtanken om någon kollega befinner sig på annan ort. Men det blir lite mer begränsat, och för mer omfattande kreativt arbete är det bäst att alla vistas på samma plats, rent fysiskt. Alla medarbetare - oavsett vilket kontor man tillhör - är välkomna att boka Omtanken.

Hur bokar jag idélabbet Omtanken?

Du bokar via Outlook, och får bekräftelse av Stockholms-kontorets reception.

Kontakt

Kund- och metodteamet på avdelning Förenkling:

Nathalie Parkvall

Gunilla Andersson

Ludvig Kimby