Tillväxtverket

Genomförande 2020

I handlingsplanen för 2020 ingår flera insatser, som är viktiga för hela myndighetens utveckling. De berör och involverar hela, eller stora delar av myndigheten. Här kan du läsa om vad som ingår. 

havre

För att nå målen i utvecklingsstrategin, behöver vi göra saker både kort, och på lång sikt. Vissa saker är större, medan andra är mindre. Under 2020 fokuserar vi på några delar, som beskrivs här.

Chefer som stärker vår förmåga till förändring

Aktiviteter för att stödja myndighetens chefer i förändringsledning, och hur strategin integreras i verksamhetsplaneringen.

Medarbetare och kultur som stödjer vår utveckling

Aktiviteter för att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, och stärka vår kultur för att utveckla myndigheten.

Strategiska projekt för myndigheten

Samordning och koordinering av de projekt som identifierats som särskilt viktiga för att nå målen i utvecklingsstrategin.

  • Stödärendehanteringsprocessen, kontaktperson Katarina Rydén
  • Dataplattform och datastrategi. Att nyttja data som en strategisk resurs. Uppdragsledare: Therese Asplund
  • Digital utveckling. Handlingsplan för att stärka vår digitala transformation. Projektledare: Nader Svärd.
  • Om resultat, uppföljning och framtida utveckling
  • Förbättrad ekonomistyrning för myndigheten. Kontaktperson Homan Sadat.
Dessutom pågår arbetet med förberedelserna inför EU2020+ ser vi kommer var den viktigaste insatsen för Tillväxtverket under 2020 och kommer lägga grunden för stora delar av regionala tillväxt och näringspolitiken under 2020-talet och påverka stora delar av myndigheten.