Tillväxtverket

Varumärke 

Vårt varumärke är summan av hur vi själva och andra uppfattar myndigheten och det vi gör. Styrkan i vårt varumärke bestäms främst av kvaliteten på vårt arbete.

Tillväxtverkets verksamhetsstrategi – med vision, verksamhetsidé,
målbild och mål – är utgångspunkt för varumärkesarbetet.

Genom varumärkesarbetet vill vi att företagen ska uppfatta oss som tydliga och intressenterna oss som attraktiva att samarbeta med. Och vår uppdragsgivare ska enkelt förstå vad vi kan och vad vi bidrar till. Internt ger varumärkesplattformen oss ett gemensamt förhållningssätt.

Varumärkesplattformen med associationer och löfte

Vårt varumärkesplattform beskriver vad vi strävar efter att vara, hur vi vill uppfattas och vad vi lovar våra kunder och intressenter. Den är grunden för allt vi erbjuder, säger och gör. 

Tre önskade associationer är vår interna ledstjärnor

Lyhörda, kunniga och handlingskraftiga bildar sammantaget den helhetsbild vi vill att omgivningen har av oss. De ger därmed vägledning för varje chefs och medarbetares beteende.

Vårt varumärkeslöfte är den nytta vi lovar att leverera

Vi öppnar dörrar och river barrärer.  

Vi lovar att vi öppnar dörrar genom att bidra till nya insikter, ny kunskap, nya nätverk och kontakter, pengar/finansiering och kontakter med beslutsfattare.

Vi lovar också att vi river barriärer genom att minska inträdesbarriärer för olika grupper av företagare, bidra till att göra det lättare att starta, driva och utveckla företag samt att anställa och växa. Dessutom kan vi bidra till att riva barriärer mellan myndigheter och företag för företagens skull, mellan regioner och mellan företag för att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft. Vi kan också aktivt bidra till att slå hål på fördomar och hjälpa svenska företag att ta sig ut i världen.

Läs hela vår varumärkesplattform

Använd våra gemensamma budskap

Som grund finns den statliga värdegrunden som är gemensam för alla statsanställda. Statliga värdegrundenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 Arbetsgivarvarumärket

Vårt arbetsgivarvarumärke är en facett av myndighetens övergripande varumärke och handlar om hur organisationen uppfattas och vill uppfattas av nuvarande och framtida anställda.

Tillväxtverkets arbetsgivarlöfte är ”Här kan du påverka både din och Sveriges framtid”.

Visuell identitet - en del i vårt varumärke

Att ha en gemensam visuell identitet är en del i att bidra till att bygga Tillväxtverkets varumärke. Visuell identitet