Tillväxtverket

Strategi

Vår verksamhetsstrategi talar om hur vi ska arbeta med våra kunder, hur vi använder våra tre verktyg och vilka våra arbetssätt ska vara.

Våra handlingslinjer är:

  • Vi ska fördjupa och använda kunskap om utmaningar för företag och regioner
  • Vi ska utveckla samarbeten inom områden som stärker företagen
  • Vi ska arbeta tillsammans med regionerna i gemensamma åtaganden 
  • Vi ska öka vårt internationella fokus i arbetet för globalt konkurrenskraftiga företag
  • Vi ska utveckla våra interna samarbeten och arbeta i team

Vår verksamhetsstrategiPDF

Kontakt