Tillväxtverket

Intressenter

Vi behöver strategiska samarbetspartners för att lyckas i vårt uppdrag att stärka företagens konkurrenskraft. Ledningsgruppen har därför fattat beslut om nyckelintressenter.  

Utifrån syfte och omfattning av vårt samarbete delas intressenterna in i tre grupper. En avdelning huvudansvarar för koordinering av vårt samarbete med intressenten. 

Intressenter som vi har en bred samverkan med

Vi har en bred samverkan med en rad intressenter för att lösa vår uppgift. De täta kontakterna med dem är en förutsättning för att vi ska lösa våra grundläggande uppgifter. Vi behöver ha en överblick och vara koordinerade.

 • Almi (Företag)
 • Vinnova (Företag)
 • Organisationerna inom samarbetet kring verksamt.se (Företag)
 • Regionalt utvecklingsansvariga organisationer (Regioner)
 • SKL (Regioner)
 • Tillväxtanalys (Näringsliv)
 • Organisationerna inom Team Sweden (Näringsliv)

Intressenter, viktiga för specifika uppgifter och uppdrag

Det finns intressenter som är viktiga för att vi ska lösa specifika uppgifter och uppdrag. Vi samarbetar ofta med dem i en specifik fråga. Det kan vara bra med gemensamma handlingsplaner som tas fram tillsammans med en eller flera intressenter.

 • Energimyndigheten (Företag)
 • LRF (Företag)
 • Jordbruksverket (Regioner)
 • Trafikverket (Regioner)
 • Svenska ESF-rådet (Regioner)
 • Visit Seden (Näringsliv)
 • Migrationsverket (Näringsliv)
 • Arbetsförmedlingen (Näringsliv)
 • Universitet/högskolor (Näringsliv)
 • PTS (Näringsliv)
 • Yrkeshögskolan (Näringsliv)
 • Kulturrådet (Näringsliv)
 • Boverket (Näringsliv)

Intressenter, viktiga för kunskap om företagens behov och förutsättningar

De här intressenterna är viktiga för vår generella kunskap om företagens behov och särskilda fokus på prioriteringarna digitalisering, grön tillväxt och kompetensförsörjning.

 • Företagarna (Företag)
 • Handelskamrar (Företag)
 • SISP (Företag)
 • Riskkapitalföreningen (Företag)
 • Ett urval Startup-aktörer och inkubatorer (Företag)
 • Research Institute of Seden, RISE (Företag)
 • Svenskt näringsliv (Näringsliv)
 • Entreprenörskapsforum (Näringsliv)
 • Institutet för näringslivsforskning, IFN (Näringsliv)
 • Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA (Näringsliv)
 • Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS (Näringsliv)
 • Ratio (Näringsliv)
 • Tankesmedjor för miljö och hållbar utveckling (Näringsliv)

Kontakt