Tillväxtverket

Styrning och inriktning

Här finns innehåll, såsom strategier och riktlinjer, som är övergripande för hela myndigheten. Puffarna här nedan uppmärksammar lite av innehållet.

Du hittar mer innehåll som berättar övergripande om vår verksamhet på sidan Vårt uppdrag.

Sommarbild

Tillförordnade chefer i som­mar. Se vilka som är tillförordnade chefer på avdel­ningar och enheter i sommar.

Ikon förbättringar

Förbättringar och utveckling. Läs om vilka förbättringar och utveckling som Förvaltnings­­avdelningen lanserat