Tillväxtverket

Kontorsmaterial

Kontoren i Stockholm och Östersund har ett "centralt" förråd med kontorsmaterial där du kan hämta det du behöver. Övriga kontor har egna rutiner för kontorsmateriel.

Beställa kontorsmaterial

Om du behöver beställa kontorsmaterial kontaktar du Intern service via Easit eller din närmaste administratör.

Är du osäker på beställningsrutiner, leverantörer eller produktval? Kontakta Intern service för tips och råd.