Tillväxtverket

Förhållningssätt och zoner

Dessa förhållningssätt och olika zoner gäller för våra aktivitetsbaserade arbetsplatser i Stockholm, Östersund, Malmö och Gävle. 

Vi är en del av varandras arbetsmiljö

Vi bidrar till en trivsam arbetsplats

Vi säger hej till varandra och värnar om en positiv anda.
Vi respekterar varandras olika behov och har en öppen dialog.

… där vi nyttjar kontorets möjligheter effektivt

Vi väljer aktivt en lämplig plats för att arbeta tillsammans med andra eller enskilt.

… och delar resurser

Alla arbetsplatser och utrymmen är gemensamma så vi tar ansvar för våra saker och plockar undan efter oss.

… för en god arbetsmiljö

Vi följer vägledningarna för de olika zonerna.
Vi hänvisar telefonen när vi inte är anträffbara.

… med hänsyn till alla

Vi undviker starka dofter och äter vår mat i lunchtorget.
Vi välkomnar kollegor från andra kontor och tar ansvar för våra gäster.

Våra zoner

Vi har varierande arbetsuppgifter och behöver arbeta på olika sätt. Därför delar vi in vår arbetsplats i olika zoner.

Aktiv zon

Här jobbar vi tillsammans och har diskussioner, workshops och annat kreativt arbete under prat och skratt.

Mellanzon

Här jobbar vi enskilt eller tillsammans. Vi småpratar vid borden och använder dämpad ringsignal.

Tyst zon

Här jobbar vi enskilt under tystnad. Telefon och dator är i tyst läge utan signal och vibration.