Tillväxtverket

Brand

Du ska, som medarbetare på Tillväxtverket, känna till var nödutgångar, släckningsutrustning och återsamlingsplatsen finns på ditt kontor.

Se specifik information för några av kontoren.

Stockholm

Brandlarm

Det finns brandlarm på varje våningsplan som ger både ljus- och ljudsignaler. Larmet är också försett med rökdetektorer. Larmsignalen går direkt till SOS-alarm som dirigerar brandförsvaret.

Utrymningsvägar

Alla våningsplan har skyltade utrymningsvägar och du hittar utrymningsplaner vid samtliga trapphusdörrar.

Utrymningsplan för plan 3PDF

Utrymningsplan för plan 4PDF

Utrymningsplan för plan 5PDF

Brandorganisation

Generaldirektören är brandskyddsansvarig.
Ulf Eriksson är brandskyddssamordnare.

Brandskyddskontrollanter (under revidering)
Andreas Backfolk
Anna Mella Rossby
Susanne Jansson

Utrymningsansvariga (under revidering)
Cecilia Ankarstig
Heléne Wallin
Theresa Krasniqi
Annica Thörner

Brandskyddskontrollanterna och de utrymningsansvariga har till uppgift att hjälpa till vid utrymning och söka av sitt närområde. De rapporterar sedan till brandskyddschefen vid återsamlingsplatsen. Båda grupperna är utbildade och vet hur brandsläckningsutrustningen fungerar.

Brandskyddskontrollanterna har dessutom till uppgift att identifiera ev brandrisker i lokalerna.

Vi anlitar Cupola för att hjälpa oss med det systematiska brandskyddsarbetet.

Återsamlingsplats

Återsamlingsplatsen är korsningen Södermalmshallen/Västgötagatan 1 vid vändplanen utanför restaurang Usine.

Östersund

Vårt brandlarm är, från och med 2019-09-04, direktkopplat till SOS Alarm.

återsamlingsplats

Vid ett utrymningslarm ska du följa nedanstående instruktioner:

 • Ta dig ut via närmaste nödutgång till vår återsamlingsplats. Platsen är markerad med skylt (se bilden) och finns på bilparkeringen rakt fram från yttre entrén.
 • Tala om för ledaren för återsamlingsplatsen att du finns där.
 • Vänta på uppsamlingsplatsen till dess att ledaren för uppsamlingsplatsen säger att det är klart att gå tillbaka.

Om du är brandskyddskontrollant

En brandskyddskontrollant tar väskan märkt med "ledare för uppsamlingsplats" som finns i receptionen, tar på reflexvästen och gör följande:

 1. Söker av receptionens avsökningsområde.
 2. Går ut till återsamlingsplatsen.
 3. Tar emot information från övriga brandskyddskontrollanter och medarbetare.
 4. Tar emot personal från Räddningstjänsten och lämnar en lägesrapport.

Övriga brandskyddskontrollanter tar en brandskyddsväska, tar på reflexväst och:

 1. Söker av den del av lokalen där de befinner sig.
 2. Uppmanar alla att gå ut till uppsamlingsplatsen.
 3. Tar sig ut till återsamlingsplatsen och rapporterar till ledaren för återsamlingsplatsen.

 Viktigt att veta/tänka på

 • Utrymningslarmet är kopplat till Räddningstjänst, men inte till fastighetsägare.
 • Vi på Tillväxtverket ska aldrig stänga av ett utrymningslarm.
 • Det är inte vårt ansvar att söka av de andra lokalerna i huset.

---------------------------------------------------------------------------

Utrymningslarm

Det finns utrymningslarm på varje våningsplan som ger ljudsignaler.

Utrymningsvägar

Alla våningsplan har skyltade utrymningsvägar och du hittar utrymningsplaner vid alla in/utgångar.

Brandorganisation

Generaldirektören är brandskyddsansvarig.
Ulf Eriksson på Stockholmskontoret är brandskyddschef.

Ewa Sundberg är brandskyddssamordnare och stf. brandskyddschef.

Brandskyddskontrollanter i Östersund

PärOve Bergquist, Rigmor Söderberg, Robert Berggren, Mårten Sandström, Klas Fritzon, Andreas Hallberg, Ulrika Kämpe, Johan Thorell.

Brandskyddskontrollanterna har till uppgift att hjälpa till vid utrymning och söka av sitt närområde. De rapporterar sedan till brandskyddschefen vid uppsamlingsplatsen. Gruppen är utbildad och vet hur brandsläcknings­utrustningen fungerar.

Brandskyddskontrollanterna har dessutom till uppgift att identifiera ev. brandrisker i lokalerna.

Innehållsansvarig: Ewa Sundberg