Tillväxtverket

Möten och mötesrum

På dessa sidor hittar du information om videomöten via Starleaf och Teams och vilken utrustning som finns i mötesrummen. Och 15 goda råd för effektiva möten.

15 goda råd för effektiva möten

5 goda råd för dig som leder mötet

 1. Först: fundera på om ett möte är det mest ändamålsenliga sättet att lösa uppgiften.
 2. Förbered dig inför mötet – avsätt tid för att planera innehåll och upplägg. Fundera över vilka som ska bjudas in.
 3. Var tydlig med syfte och agenda – både i kallelsen och vid mötets början. Ange dina förväntningar på deltagarna.
 4. Främja delaktighet – se till att deltagarna kommer till tals och respektera synpunkter.
 5. Avsluta med en sammanfattning och nästa steg – mejla vid behov
  åtgärdspunkter/anteckningar.

5 goda råd för dig som deltar i mötet

 1. Förbered dig inför mötet – läs utsänt material.
  Fundera över vad du kan bidra med och om du är rätt person.
 2. Svara på mötesinbjudan så snart som möjligt.
 3. Tala om i förväg om du måste gå tidigare eller väntar viktigt samtal
  eller mejl.
 4. Respektera mötestiden och agendan.
 5. Fokusera på mötet och var aktiv – använd dator/mobil främst för mötesrelaterade aktiviteter.

5 goda råd för alla i ett mötesrum

 1. Zooma alltid in på medverkande personer då det är möjligt.
 2. Försök att titta in i kameran, istället för på videobilden när du talar.
 3. Tala tydligt och helst en i taget.
 4. Vid större möten bör den som talar presentera sig med namn och arbetsplats.
 5. Ha gärna en skylt med namnet på kontoret på bordet.