Tillväxtverket

Privat användning av IT-utrustning

Som princip är det inte tillåtet att använda Tillväxtverkets IT-utrustning för att hantera information som inte är arbetsrelaterad. I begränsad omfattning kan den dock användas för privata, icke kommersiella ändamål.

Tillväxtverkets IT-utrustning: datorer, bildskärmar, skrivare, mobiltelefoner, digitala kameror, kopiatorer, dataprojektorer och telefax - är redskap som vi medarbetare förfogar över för att kunna göra vårt arbete.

Som princip är det därför inte tillåtet att använda utrustningen för att hantera, skicka eller lagra information som inte är arbetsrelaterad.

I begränsad omfattning kan myndighetens IT-utrustning även användas för privata, icke kommersiella ändamål – under förutsättning att det inte sker systematiskt. Det kan till exempel handla om att kontakter med Försäkringskassan, bilbesiktningen eller förskolan.

Exempel på missbruk

Exempel på missbruk av Tillväxtverkets IT-utrustning:

  • Att använda sin mejladress för privat affärsverksamhet.
  • Att installera filer eller program som inte har koppling till arbetsuppgifter och som inte kan anses underlätta ditt arbete.
  • Att ladda ner musik- eller videofilmer från internet utan koppling till arbetsuppgifter.
  • Att besöka webbplatser med pornografi, rasistisk propaganda eller annat kränkande, olagligt eller stötande material som är oförenligt med den statliga värdegrunden.

Att tänka på

Tänk på följande om du använder Tillväxtverkets IT-utrustning privat:

  • Att användningen inte får inte påverka ditt arbete negativt eller generera några särskilda kostnader för Tillväxtverket.
  • Att det tydligt framgår att du agerar som privatperson och inte representerar Tillväxtverket.
  • Att du även i övrigt inte agerar på något sätt som kan skapa missförstånd eller påverka Tillväxtverket negativt.
  • Att du inte kan få support för program eller applikationer som inte kan anses ha koppling till arbetsuppgifter.

Extern användare

test