Tillväxtverket

När din Office 365-grupp är klar

När din Office 365-grupp har skapats får du som är beställare och/eller ägare ett mejl. På den här sidan får du information om vad du ska göra och veta som ägare när du fått det mejlet.

Meddelande från It-support om att din grupp har skapats och kan börja användas

När din beställning hanterats skapar Tillväxtverkets It-support Office 365-gruppen och meddelar dig som är beställare och/eller ägare av gruppen att den kan börja användas. I meddelandet från It-support finns information om Office 365-gruppens:

  • Namn: ...
  • Webbadress: https://tillvaxten.sharepoint.com/sites/...
  • E-postadress: ...@tillvaxtverket.se

Vem ansvarar för Office 365

Office 365 är ett system som förvaltas av en särskild förvaltningsorganisation. Systemägare för Office 365 är Marlen Eriksson vid enheten Intern service.

Vad ska du göra som ägare av en Office 365-grupp?

  • Logga in. (Gruppen kommer att synas i alla medlemmars Outlook, till vänster i navigationen.)
  • Skapa ordning och reda i gruppen.
  • Skapa en tydlig informationsstruktur.
  • Bjud in andra till gruppen, bestäm vilka som ska vara ägare eller medlemmar.
  • Fundera på hur Office 365-gruppen och andra tjänster kan stödja dig och dina arbetskamrater i ert arbete. Kan ni nu göra något nytt, något enklare, något smartare?
  • När du vill avsluta en Office 365-grupp, vänd dig till Tillväxtverkets It-support via EasIT.

Vad är bra att veta som ägare av en Office 365-grupp?

Kan jag ändra Office 365-gruppen?

Vill du justera Office 365-gruppens namn?
Det kan du som ägare av gruppen göra. Observera att webbadressen eller e-postadressen inte förändras.

Vill du justera Office 365-gruppens webbadress?
För att få en ny webbadress måste en ny grupp skapas. Beställ en ny grupp och flytta sedan över all information till den nya gruppen. Ta sedan bort den gamla gruppen, det kan alla ägare av gruppen göra själva.

Vill du justera Office 365-gruppens e-postadress?
Skicka en beställning till itsupport@tillvaxtverket.se.
Ämne: Beställning av @tillvaxtverket.se-adress för en Office 365-grupp
Hej, Office 365-gruppen ...(ange gruppens namn) behöver …