Tillväxtverket

Konfidentiell mapp på K: eller utökad H:

Här kan du beställa och ändra en befintlig konfidentiell mapp på K:. En konfidentiell mapp ska användas när du och andra hanterar känslig information som behöver delas inom Tillväxtverket (Formulär 1). Du kan även beställa utökat utrymme för ditt H: (Formulär 2).

Formulär 1: Beställning eller ändring av mapp för Delad konfidentiell info (K:)

Fyll i formuläret nedan. Behovet av mappen bedöms av Juridik. It-support meddelar när mappen har skapats.

Beställare och ansvarig kontaktperson för mappen: * (obligatorisk)
Beställare och ansvarig kontaktperson för mappen:
Beställningen gäller
Beställningen gällerVälj ett kort namn.

Om mappen ska vara tillgänglig för alla medarbetare inom en eller flera enheter räcker det att du anger enhetens namn. Om du beställer en ändring, ange samtliga e-postadresser och/eller organisatoriska enheter som ska ha tillgång till mappen efter ändringen.

Om mappen ska vara tillgänglig för alla medarbetare inom en eller flera enheter räcker det att du anger enhetens namn. Om du beställer en ändring, ange samtliga e-postadresser och/eller organisatoriska enheter som ska ha tillgång till mappen efter ändringen.
Välj en kategori för mappen? * (obligatorisk)
Välj en kategori för mappen?Mappen K: är sorterad på samma sätt som navplatserna för Office 365-grupperna.
Vem är din närmaste chef i organisationen eller uppdraget som mappen ska användas för? * (obligatorisk)
Vem är din närmaste chef i organisationen eller uppdraget som mappen ska användas för?Syftet med konfidentiella mappar på K: är att hantera känslig information som behöver delas internt på Tillväxtverket. Behovet av mappen bedöms av Juridik. Besvara frågan tydligt så att behovet går att bedöma.

Mappar kan vara tidsbestämda eller pågå fortlöpande. Skriv exempelvis "2019-11-12--2020-04-15" eller "Fortlöpande".

Till exempel om du önskar en annan ändring än vad som framgår av vad du fyllt i ovan.

Formulär 2: Beställning av utökat utrymme på Personlig konfidentiell info (H:)

Fyll i formuläret nedan. Behovet bedöms av Juridik. It-support meddelar när ändringen genomförts.

Beställare av utökad Personlig konfidentiell info (H:) * (obligatorisk)
Beställare av utökad Personlig konfidentiell info (H:)
Välj hur stort utrymme du behöver? * (obligatorisk)
Välj hur stort utrymme du behöver?


Idag har du 1 GB om du inte fått utökat utrymme tidigare.
Vem är din närmaste chef? * (obligatorisk)
Vem är din närmaste chef?Syftet med H: är att du ska kunna hantera personlig information som innehåller känsliga uppgifter. Till exempel anteckningar från medarbetarsamtal.