Tillväxtverket

Beställa Team eller Sharepoint

Här kan du beställa en Sharepointsida som du sedan kan välja att själv teamsaktivera.

Innan du fyller i formuläret nedan är det bra om du vet ifall du vill kunna bjuda in externa deltagare till gruppen. Vissa av våra Office 365-grupper går inte att dela externt, mer information hittar du här: Beställ samarbetsyta.

Fyll i formuläret nedan. It-support meddelar när gruppen har skapats.

Beställare och ansvarig för sharepointytan: * (obligatorisk)
Beställare och ansvarig för sharepointytan:
Välj en kategori för gruppen * (obligatorisk)
Välj en kategori för gruppen


Välj om sharepointytan vara öppen eller privat? * (obligatorisk)
Välj om sharepointytan vara öppen eller privat?Välj korta namn. Namnet du väljer kommer att finnas i webb- och e-postadresserna till gruppen och kan inte ändras senare. Exempel: KUL eller "Digitaliserat arbetssätt". Namnet får inte innehålla specialtecken såsom t. ex /,&.
Chef * (obligatorisk)
Chef


Ska vara den chef som ansvarar för uppdraget.
Uppdragsledare eller annan ansvarig * (obligatorisk)
Uppdragsledare eller annan ansvarigExempelvis "Arbetsgruppen ska bidra till ett digitaliserat arbetssätt genom att införa tjänsten Office 365"

Om användningen av sharepointytan är tidsbestämd kan du t.ex. skriva "2017-11-12--2018-04-15". Arbetsgrupper och övriga insatser kan vara tidsbestämda eller pågå fortlöpande.