Tillväxtverket

Beställ samarbetsyta

Här kan du beställa en digital samarbetsyta: ett team eller en SharePointsida. Du kan även beställa en delad konfidentiell mapp på K: samt utökat utrymme på H:

Hos oss på Tillväxtverket har vi valt att:

  • alla Sharepointsidor är öppna men vi begränsar vilka personer som kan redigera innehållet
  • de organisatoriska Sharepointsidorna (avdelningar, enheter och ledningsgrupper) är som standard privata och ägarna kan enbart bjuda in medarbetare på Tillväxtverket. Ägarna kan inte bjuda in gäster, dvs. personer som inte är medarbetare på Tillväxtverket.
  • de Sharepointsidorna (arbetsgrupper, projekt, program och kanslier) är som standard öppna och ägarna kan bjuda in medlemmar och gäster (externa personer).
  • vid beställning av tillfälliga arbetsgrupper (arbetsgrupper, projekt, program) kan beställaren välja om en Sharepointsida och/eller ett team ska vara privat eller öppen.

Beställ en delad konfidentiell mapp på K: eller utökat utrymme på H:

Beställ en sharepointsida eller ett team

Kontakt