Tillväxtverket

Digitalt samarbete

Här kan du ta del av riktlinjer för hur vi använder våra olika samarbetsytor och hur du skapar ett bra samarbete.

Våra ytor för samarbete

Teams

Teams är Microsoft 365:s plattform för samarbete med fokus på chatt och konversationer. I Teams kan du enkelt chatta, dela filer, ha videomöten och samarbeta - både internt och externt

Sharepoint

Sharepoint är Microsoft 365:s plattform för samarbete med fokus på dokumenthantering. I Sharepoint kan du enkelt spara och dela dokument, skapa nyhetsflöden och samla aktuell information på en startsida.

Varje team bygger på en Sharepointyta där teamets filer och dokument lagras, vilket betyder att du automatiskt får en Sharepointyta till varje team. Du väljer själv om du vill använda Sharepointytan eller enbart teams.

Om du redan har en sharepointyta kan du enkelt teamsaktivera din Sharepoint utan att göra en ny beställning.

Beställ en digital samarbetsyta.

Våra hjälpmedel

För att skapa ett bra samarbetsklimat finns det flera digitala hjälpmedel att använda sig av:

OneNote

OneNote är en anteckningsbok för både egna och delade anteckningar inom arbetsgrupper.

Planner

Organisera arbetsuppgifter på ett smidigt sätt i ditt Team eller Sharepoint.

Word, PowerPoint och Excel

Microsoft 365:s program för ordbehandling, presentationer samt kalkyl och enklare datahantering.

Vilken samarbetsyta ska jag välja?

Här nedan finns olika typer av samarbeten och rekommendation på vilken yta och hjälpmedel som är lämpliga att använda.

Kortvarigt samarbete med en eller få kollegor

 • Arbete i och delning av dokument sparas och sker via antingen OneDrive eller K: om arbetet rör känslig information.
 • Kommunikation sker via gruppchatt i Teams eller mejl i Outlook.

Samarbete med kollegor inom enheten

 • Alla enheter har en sharepointsida där det finns möjlighet att lagra dokument och publicera nyheter.
 • Enheter kan teamsaktivera sin Sharepoint för att utöka möjligheterna till samarbete och dialog.
 • I både Teams och Sharepoint kan du lägga till verktyg för att underlätta samarbete som expempel planner och onenote.

Långvarigt samarbete över enhetsgränser

 • Teams för dialog inom arbetsgruppen och för att lagra och dela dokument.
 • I Teams kan du lägga till verktyg för att underlätta samarbete som expempel planner och onenote. 

Samarbete med extern part

Om samarbetet kräver dialog, gemensamma ytor för information och dokumentlagring:

 • Teams.
 • I Teams kan du lägga till verktyg för att underlätta samarbete som expempel planner och onenote.
 • Om en extern deltagare inte kan komma in Teams rekommenderas Sharepoint som samarbetsyta.

Om samarbetet inte kräver en samarbetsyta eller tillgång till andra verktyg så som planner och onenote rekommenderas:

 • Onedrive (spara och dela dokument).
 • Outlook för kommunikation

Kontakt

Support

På sidan när du behöver stöd hittar du olika alternativ till support

Tips och trix i Teams

Teams användarstöd hittar du i Teams. I teamet kan du ta del av användarguider och instruktionsfilmer kring Teams.

Teams användarstöd är ett offentligt team. För att hitta till teamet, tryck på knappen "gå med i eller skapa ett team" och sök fram Teams användarstöd.