Tillväxtverket

Digital arbetsplats

Här har vi samlat information som rör Tillväxtverkets digitala arbetsplats.

Det här är Digital arbetsplats

Förvaltningen Digital arbetsplats är ett samarbete mellan enheterna IT, Intern service, HR och Kommunikation. Digital arbetsplats arbetar med att förvalta och utveckla Tillväxtverkets digitala landskap.

Vi hjälper dig med kompetensutveckling och support i alla våra digitala verktyg. Vi fungerar även som ett bollplank vid frågor som rör det digitala samarbetet.

Frågor eller funderingar?

På sidan När du behöver stöd har vi samlat information om hur du får hjälp i ditt ärende.