Tillväxtverket

Min arbetsplats

Under min arbetsplats hittar du information som rör ditt kontor, din digitala arbetsplats och din digitala utrustning.

ikon för dialog, består av två gröna pratbubblor.

Under digital arbetsplats har vi samlat information om tillväxtverkets digitala arbetsplats så som digitala möten och digitalt samarbete.

Ikon för bok och rapport

Under IT-utrustning har vi samlat information om din digitala utrustning och hur du kontaktar supporten om ditt problem kvarstår.

Våra kontor

Här hittar du information om våra kontor så som larm och säkerhet, brandskydd, felanmälan, post och mötesrum. Till sidorna för våra kontor.