Tillväxtverket

Tillväxtverkets visselblåsarfunktion

Om du misstänker oegentligheter eller missförhållanden hos myndigheten, kan du anmäla det här. Du kan välja att vara anonym.

Tillväxtverket har infört en visselblåsarfunktion till följd av det EU-direktiv som regeringen har omsatt till svensk rätt genom lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen).

Lagen ger dig som uppgiftslämnare ett starkt skydd. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Tillväxtverket att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Att uppmärksamma brister kan många personer göra, men för att omfattas av den avsedda kretsen för Tillväxtverkets visselblåsarkanal måste visselblåsaren på något sätt ha eller ha haft ett arbetsrelaterat sammanhang till Tillväxtverket. Det du rapporterar om ska avse missförhållanden inom Tillväxtverket och det ska finnas ett allmänintresse av att uppgiften eller uppgifterna kommer fram.

Visselblåsarfunktion - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Extern användare

test