Tillväxtverket

Viktigt att veta

Här finns information som är extra viktig - därför att den handlar om din och dina kollegors säkerhet och om lagkrav som ställs på oss som myndighet.

Kvinna med allvarlig blick.

Säkerhet och kris

Brand

Som medarbetare på Tillväxtverket behöver du känna till var nödutgångar, släckningsutrustning och återsamlingsplatsen vid utrymning finns på ditt kontor.

våra kontorssidor kan du läsa mer om vad som gäller kring brand på ditt kontor

Larm och säkerhet

Du behöver också känna till vad som gäller kring larm och säkerhet på kontoret, inklusive hur du ska bidra till vår gemensamma säkerhet. Du som arbetar i Stockholm och Östersund når informationen via länken nedan.

våra kontorssidor kan du läsa mer om vad som gäller kring larm och säkerhet på ditt kontor.

Krisledning

Om du upptäcker en potentiell krissituation ska du larma Tillväxtverkets krisledning. Ta del av vika situationer som kan betraktas som en kris och hur du ska agera via länken nedan. På Tillväxtverket larmar vi hellre en gång för mycket!

Gå till sidan Krisledning

Var sparar vi vad?

Inom Tillväxtverket skapas och hanteras stora mängder information som behöver kunna hittas när den behövs. Vissa dokument måste dessutom hanteras extra säkert, till exempel om de innehåller känsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av sekretess. Därför är det viktigt att information hanteras på rätt ställe.

Via länken når du en tabell som visar var du ska hantera olika dokument.

Gå till sidan Var sparar vi vad?

Incidentrapportering

En dator blir stulen eller känsliga personuppgifter skickas via mejl, dessutom till fel person. Detta är två exempel på incidenter som kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten. Du behöver veta hur du ska agera vid en it- eller personuppgiftsincident. Informationen finns på sidan Incidentrapportering.

Gå till sidan Incidentrapportering

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen och utlämnande av allmän handling

Som medarbetare behöver du känna till vad som gäller om offentlighet och sekretess. Vilka handlingar är offentliga och kan lämnas ut? Till din hjälp finns Tillväxtverkets interna regler (2017:7) om utlämnande av allmänna handlingar. Det ligger på sidan Policyers och interna regler under fliken Dokumenthantering.

Gå till sidan Policyer och interna regler

Du ska också ta del av filmen Förvaltningsutbildning- Ärende-, dokument-, och informationshantering. Du kommer till filmen via länken nedan.

Gå till film om ärende och dokumenthantering - 9 minuter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera och arkivera handlingar

Policyer

Policy mot mutor och jäv

Tillväxtverket ska vara fritt från korruption och andra oegentligheter! Det är obligatoriskt att ta del av Policy mot mutor och jäv. Via länken nedan når du sidan Policyer och interna regler. Där hittar du policyn under fliken "Brott i vår stödverksamhet, gåvor, mutor och jäv".

Gå till sidan Policyer och interna regler

Policy om Bisysslor

Alla som arbetar på Tillväxtverket ska lämna in en blankett om bisysslor till HR. Du laddar ner den på sidan Nyanställd. Innan du fyller i den är det viktigt att du tar del av policyn kring bisysslor. Den finns på sidan Policyer och interna regler under fliken Personal/HR.

Gå till sidan Policy och interna regler

Inköp

Upphandling och inköp

Innan du köper något i ditt arbete så måste ta reda på vad som gäller för just den tjänsten eller varan. Via länken når du en handledning för att genomföra upphandlingar och inköp på ett korrekt sätt.

Gå till sidan upphandling och inköp

Fakturahantering

Hur ska leverantörer fakturera Tillväxtverket och vilken information behöver du som beställare ge leverantören för att vår fakturahantering ska fungera? Information finns på sidan Fakturor.

Gå till sidan Fakturor

Extern användare

test