Tillväxtverket

Utbildning för nyanställda

Här når du de utbildningar som alla nyanställda ska gå igenom. Tillsammans med den juridiska informationen under boxen "Viktigt att veta" ger de dig en bra grund att stå på i rollen som statstjänsteman.

Fyra medarbetare runt ett bord

Praktisk guide för nyanställda

Hur kommer du igång med din IT-rustning? Hur fungera Tillväxtverkets administrativa verktyg, såsom lönesystem, tidsredovisning och fakturahantering? Och hur gör du om du behöver hjälp av till exempel HR eller IT?

Det är tre av många frågor som Tillväxtverkets digitala utbildning för nyanställda besvarar. Den tar cirka två timmar att genomföra och är obligatorisk för alla nyanställda.

Utbildningen är indelad i olika avsnitt. Du kan när som helst avsluta ett avsnitt och fortsätta där du avslutade senare. Du kan också gå tillbaka till utbildningen om du vill repetera ett avsnitt.

Du hittar utbildningen i Utbildningsportalen, under namnet ”Ny på jobbet - en praktisk guide”. Utbildningsportalen når du via ingången ”Verktyg” här på Medarbetarsidorna.

Rollen som statsanställd och den statliga värdegrunden

Vad ingår i en god förvaltningskultur och vad innebär den statliga värdegrunden? Statskontoret har en utbildning som ger svar. Du förväntas gå igenom det första kapitlet.

En god förvaltningskultur bygger på den statliga värdegrunden. Det finns principer och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda. Via länken når du Statskontorets handbok "Den statliga värdegrunden". Du förväntas läsa igenom handboken.

Gå till handbok Den statliga värdegrunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationssäkerhet

Varje dag hanterar vi stora mängder information, inte minst i vårt arbete. Att vi hanterar informationen på ett säkert sätt är avgörande för vår verksamhet och vi har alla ett ansvar för detta.

Grundläggande kunskap om informationssäkerhet, där It-säkerhet är en viktig del, får du via MSBs webbutbildning. Den tar cirka 30 minuter att gå igenom.

Gå till sidan datorstödd informationssäkerhetutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om informationssäkerhet - 3 minuter

Gå till MSB:s film om informationssäkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationssäkerhet - 10 tips

Alla som hanterar information har ett ansvar för säkerheten. Du ska ta del av några enkla tips för att upprätthålla informationssäkerheten. Via länken når du sidan Informationshantering. Klicka på Informationssäkerhet.

Gå till sidan Informationshantering

Dataskyddsförordningen, GDPR

Att hantera personuppgifter ingår i vårt arbete och då följer vi dataskyddsförordningen (GDPR). För att säkra att alla kan grunderna i GDPR får nyanställda mejl med länkar till lektioner en eller två gånger per vecka under några veckor. Lektionerna tar cirka 3–5 minuter att gå igenom. Basinformation om GDPR når du även via länken nedan. Där finns till exempel en introducerande film på tre minuter.

Gå till sidan Basinformation om GDPR

Efter utbildningen behöver du också gå igenom de rutiner som är aktuella för dig utifrån GDPR. Många av dessa hittar du via länken nedan. Andra är specifika för din verksamhet/enhet och ska vara en del av din individuella introduktion.

Gå till sidan Rutiner och mallar för GDPR

Stresshantering, kränkande särbehandling och trakasserier

Inom några månader kommer du att få ta del av fyra lektioner om följande:

  • Vad är stress och vilka tecken bör du känna till?
  • Vad stressar dig?
  • Hur kan du minska ohälsosam stress?
  • Vad är kränkande särbehandling?

Du får en lektion i veckan skickad till din mejl och varje lektion tar cirka 5-10 minuter att gå igenom.

Förutom utbildningen behöver du också gå igenom de rutiner som finns kring kränkande särbehandling och trakasserier.

Det är exempelvis viktigt att på ett tidigt stadium identifiera och lösa konflikter som uppstår. Det finns olika tecken att var uppmärksam på som alla nya ska ta del av. Via länken når du information om Arbetsmiljö, klicka på rubriken Kränkande särbehandling och Trakasserier

Gå till sidan Arbetsmiljö

Ärende- och dokumenthantering

Extern användare

test