Tillväxtverket

Lär känna vår organisation

Här hittar du information om vår interna styrning och organisationen - viktig information för att navigera rätt i Tillväxtverket och vara med och bidra till vår utveckling.

Två glada medarbetare - Isaac Karlsson och Anna Dahlén Eckermann

Tillväxtverket har medarbetare på nio orter. På bilden ser du två av dessa – Isaac Karlsson och Anna Dahlén Eckermann i Östersund.

Organisation

Organisationsschema

På sidan Organisation presenteras avdelningar, enheter och se vilka kollegor som arbetar var.

Gå till sidan Organisation

Ledningsgruppen

Tillväxtverkets GD ansvarar för verksamheten tillsammans med sin ledningsgrupp. De presenteras med bild på sidan Ledningsgruppen.

Gå till sidan Ledningsgruppen

Styrning

Intern styrning

Basen i vår interna styrning är vision, verksamhetsidé, ett övergripande mål och sex resultatområden med mål. Läs om detta, och andra centrala delar av vår interna styrning, via länken nedan.

Gå till sidan Intern styrning och inriktning

Interna styrdokument

Vem beslutar vad? Vad har vi för policy i olika frågor? Vad prioriterar vi i vår verksamhet i år? Svaren på denna typ av frågor finns ofta i våra styrande dokument. Du når dem via länken nedan.

Länk till sidan Styrande dokument

Det här är Tillväxtverket - en överblickbild

Vi har samlat centrala delar från vår verksamhetsstrategi, varumärkesplattform, medarbetar- och chefspolicy samt utvecklingsstrategi i en bild. Allt för att ge en överblick av vad vi arbetar för, hur vi arbetar och hur vi kan berätta om oss.

Gå till sidan Varumärke och budskap och dokumentet, Det här är Tillväxtverket

Utvecklingsresan

För att främja tillväxt i en ny tid, behöver vi stärka vår förmåga till förändring. Läs om vår utvecklingsstrategi och hur vi arbetar utifrån denna på sidan Utvecklingsresan. Och framför allt - var med och bidra!

Gå till sidan Utvecklingsresan

Förhållningssätt

Medarbetar- och chefspolicy

Vår medarbetar- och chefspolicy uttrycker de förväntningar vi har på varandra. Hur väl man lever upp till policyn är också en viktig del av de lönesättande samtalen som äger rum en gång per år. Ta del av den via länken.

Gå till sidan Medarbetar- och chefspolicy

Aktivitetsbaserat kontor

Arbetar du på ett aktivitetsbaserat kontor? Där är vi en del av varandras fysiska arbetsmiljö. Ta del av information om förhållningssätt och zoner på ditt kontor via länken nedan.

Stockholm

Östersund

Malmö

Extern användare

test