Tillväxtverket

Bra att veta om din anställning

Här hittar du information som är kopplad till din anställning och som är bra att ta del av tidigt. Det handlar om allt från arbetsmiljö till resor.

Två medarbetare som sitter i var sin soffa och pratar

Medarbetarna Otto Ramirez och Emma Flod i samtal.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Tillväxtverket ska vara en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Via länken kan du läsa information som rör din arbetsmiljö.

Gå till sidan Arbetsmiljö

Allergier och överkänslighet

Vi är alla en del av våra kollegors arbetsmiljö och behöver därför tänka på några saker kopplat till allergi och överkänslighet. Information om detta finns på sidan Arbetsmiljö. Klicka på rubriken Allergier och överkänslighet.

Gå till sidan Arbetsmiljö

Skada

Via länken når du information kring Hjärtstartare, Första hjälpen och information kring arbetsskada.

Gå till sidan Om du skadar dig

Arbetstid

Arbetstid

Via länken når du information som rör din arbetstid.

Gå till sidan Arbetstid

Tidredovisning

På Tillväxtverket tidredovisar du varje vecka i systemet Business World. Du når tidredovisningen via Ingången Verktyg.

Gå till sidan Verktyg

Via länken hittar du information om hur du tidredovisar olika typer av aktiviteter.

Gå till sidan Tidredovisning

Frånvaro

Ledighet

Ledighet är inte bara semester. Ibland kan du behöva vara ledig för att hantera situationer som uppstår i privatlivet. Här kan du läsa om vilka möjligheter till ledighet som finns.

Gå till sidan Ledighet och frånvaro

Sjukdom

Via länken når du information som rör sjukdom.

Gå till sidan Om du blir sjuk

Vård av sjukt barn

Via länken når du sidan Förälder som bland annat innehåller information som rör vård av sjukt barn.

Gå till sidan Förälder

Resor och övernattningar

Resor och övernattningar

På Tillväxtverket har vi i första hand digitala möten, men om en resa blir aktuell så finns all information samlad på sidan Resor.

Gå till sidan Resor

Lön

Lön och lönerevision

Inför det lönesättande samtalet som äger rum en gång per år ska chef och medarbetare utvärdera två lönekriterier: Mål- och resultatuppfyllnad samt hur väl man lever upp till vår medarbetarpolicy.

Gå till sidan Lön och lönerevision

Fackligt

Fackligt

På Tillväxtverket finns en fackklubb, SACO-S, och en fackavdelning, ST inom Tillväxtverket.

Gå till sidan Fackligt

Extern användare

test