Tillväxtverket

Bra att veta för ditt arbete

Här hittar du innehåll som har med ditt arbete att göra - information som du behöver för att kunna arbeta effektivt och i samklang med övriga medarbetare redan från början.

Kollegor i samtal en har telefon

Kommunikation

Klarspråk

På Tillväxtverket strävar vi efter att skriva klarspråk, det vill säga vårdat, enkelt och begripligt. Via länken når du tips på hur du skriver effektiva texter som når fram.

Gå till sidan Klarspråk och effektiva texter

Intern kommunikation

Vilka kanaler har Tillväxtverket för intern kommunikation, och hur ser förväntningarna ut på dig som medarbetare? Via länken når du viktig information om detta.

Gå till sidan Intern kommunikation

Extern kommunikation

Är extern kommunikation en del av din tjänst? Då behöver du bekanta dig med Tillväxtverkets strategier, arbetssätt etc. innan du drar igång. Börja med att läsa det som är relevant för dig under ingången Kommunikation.

Gå till sidan Kommunikation

Kontakt med media

Blir du kontaktar av en journalist i din yrkesroll? Det är ett exempel på när du kan få stöd av Tillväxtverkets pressansvarige. Information om vem som uttalar sig om vad och om andra pressfrågor når du via länken nedan.

Gå till sidan Nyheter och sociala kanaler

Verktyg och processer

Handläggarstödet Guru

Guru är handläggarstödet för dig som arbetar med program och insatser där Tillväxtverket beviljar stöd till företag eller organisationer, finansierat av nationella medel eller av Europeiska regionala utvecklingsfonden. I Guru finns också en funktion där du kan ställa frågor och få kvalitetssäkrade svar - oavsett vilken roll du har.

I Guru hittar du dessutom följande: Användarmanualer till Nyps och Nyps 2020, länk till Nypssupporten, länk till Tillväxtverkets samlade rättsfall, användbara mallar samt en hel del utbildningsmaterial. Du når Handläggarstödet via Ingången Verktyg.

Gå till sidan Verktyg

För dig som arbetar i Nyps

Nypscentralen.se

Nypscentralens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du information om vad som händer i Nyps-systemen. Till exempel om vi infört nya förbättringar eller om något tillfälligt fel har drabbat systemen. Bokmärk därför webbplatsen och ta för vana att kolla av den ett par gånger under din arbetsdag.

Nyps-support
Supporten vänder sig till Tillväxtverkets Nyps-användare, oavsett vilken stödform det gäller och oavsett vilken roll du har. Supporten svarar på frågor om Nyps och Nyps 2020 samt hanterar behörigheter för dessa system.

Om du behöver behörighet i EU-kommissionens system SFC2014 är du också välkommen att kontakta Nyps-supporten. Detsamma gäller om du har förbättringsförslag. Du når Nyps-supporten via Verktyg. Välj Support EasIT. Inne i EasIt väljer du Verksamhetsstöd.

Gå till sidan Verktyg

Projektkontor

Projektkontoret ger dig som arbetar med projekt stöd i form av individuell vägledning, utbildning och projektnätverket. Du når det via länken nedan.

Gå till sidan Vårt projektkontor 

Ännu mera nytta processen

Ännu Mera Nytta är Tillväxtverkets vägledning för att planera insatser så att de blir möjliga att följa upp och utvärdera på ett bra sätt.

Huvudprincipen är att alla insatser som möter externa målgrupper ska följa Ännu Mera Nytta, även om ambitionsnivå och omfattning kan variera med insatsernas storlek och inriktning. Ta del av processen via länken nedan.

Gå till sidan Uppföljning och utvärdering

EasIT

EasIT är Tillväxtverkets support för frågor gällande Ekonomi, Intern service, IT, Upphandling, Dokumenthantering, Verksamhetsstöd och Webbgruppen. I EasIT finns det beskrivet vilka typer av frågor du kan få hjälp med. Du når EasIT via Verktyg.

Gå till sidan Verktyg

Möten

Möten

Möten handlar om kommunikation och struktur. Via länken når du tips och vägledning för olika typer av arbetsmöten, inklusive digitala möten som är en vanlig mötesform på Tillväxtverket.

Gå till sidan Möten, workshops och seminarium

Konferenser

Ett lyckat möte kräver inte bara ett genomtänkt program, utan också omsorg om praktiska detaljer. Under ingång Konferenser och andra externa möten har vi samlat information som kan underlätta ditt arbete. Här kan du till exempel se vilket stöd du kan få av Konferensservice, en funktion som är en del av enheten Intern service.

Gå till sidan konferenser och andra externa möten