Tillväxtverket

Lön och avtal

Här hittar du information som rör lönesättning och överenskommelser/avtal.

Tillväxtverket har individuella löner. Din lön ses över varje år i samband med lönerevisionen. Mer specifik information finns på följande undersidor:

Din hjälp i lönefrågor 
På sidan hittar du också en användarguide för Primula webb 

Lön och lönerevision

Villkorsavtalet

Enskilda överenskommelser