Tillväxtverket

Avsluta en anställning

Du som vill avsluta din anställning måste säga upp dig genom en skriftlig uppsägning. Här finns information som du behöver ta del av om detta.

Uppsägningstider

Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller följande uppsägningstider:

Om du varit anställd i högst 1 år - 1 månads uppsägningstid.
Om du varit anställd i mer än 1 år - 2 månaders uppsägningstid.

Med anställningstid avses den tid under vilken du i en följd har haft en eller flera statliga anställningar. Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare får sluta sin anställning efter kortare uppsägningstid än den som framgår ovan. En bedömning görs i varje enskilt fall och beslutas av personalansvarig chef.

Uppsägning registrerar du själv i Primula under Anställning/avslut.

Möjlighet till tjänstledighet

Om du vill veta vad du har för möjligheter att vara tjänstledig kan du läsa mer under Ledighet och frånvaro.

Ansökan om tjänstledighet registreras i Primula under Ledighet.

Information

När du slutar din anställning är det svårt att komma ihåg allt som du måste göra. (Inför ditt avslut kommer du och din chef få information via Easit om vad som ska göras inför ett avslut.)

Att göra innan du slutar:

Datorutrustning och filer

 • Dator, reseladdare, mus (inklusive USB-receivern), RSA-dosa, webkamera, mousetrapper etc. lämnas till IT-support (Stockholm, Malmö, Östersund) eller superanvändaren (övriga kontor). Rengör prylarna innan du lämnar tillbaka dem!
 • Rensa din hemkatalog. Diarieför det som ska diarieföras. Dokument viktiga för myndigheten sparas på G:, Onedrive eller på annat sätt.
 • Om du är ägare av en delad resurs (till exempel en mapp under K:\Gemensamt, Office 365-grupp eller funktionsbrevlåda), ska du se till att den överlämnas till annan ägare eller avslutas. Kontakta IT-support.

Outlook

 • Rensa din e-post. Diarieför det som ska diarieföras. Mejl som är viktiga för myndigheten sparas på det sätt du och din chef kommer överens om.
 • Ha gärna med i din signatur, en tid innan du slutar, att du kommer att sluta och vem som övertar dina ärenden/uppgifter.
  Förslag: Jag kommer att sluta på Tillväxtverket den XXX. Du är då välkommen att kontakta förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se som övertar mina arbetsuppgifter/ärenden.

Att avsluta e-postkontot innebär att alla mejl i din inkorg och mappar försvinner (vilket inte går att återställa) och att det inte längre går att maila till eller från adressen. Mejl som inkommer till e-postadressen efter att du slutat studsar tillbaka med ett "error-meddelande". Som standard avslutar vi e-postkontot dagen efter du slutar.

 • Om du vill att vi ska göra ett undantag från det måste någon annan person på myndigheten ta hand om dina inkomna mejl till dess e-postkontot kan avslutas. Du ansvarar för att ge ut en fullmakt till din e-postlåda till den medarbetare som din chef utser.

Telefoniutrustning

 • Det är viktigt att telefonen fabriksåterställs (se bruksanvisning) innan du lämnar tillbaka den. Telefonen kommer inte att kunna återanvändas om det inte görs.
 • Mobilen, inklusive laddare och bruksanvisning lämnas till IT-support (Stockholm, Östersund, Malmö) eller superanvändaren på övriga kontor. Rengör telefonen innan återlämning!
 • Headset och annan telefoniutrustning beslutar respektive enhet om hur det ska hanteras.

Tid, fakturor och betalkort

 • Kontrollera att du har skickat in all tid i tidredovisningen.
 • Kontrollera att du inte har några fakturor hos dig för granskning eller attest i det elektroniska systemet.
 • Lägg in en delegering till din administratör i Visma Proceedo från och med någon dag innan du slutar.
 • Har du ett betalkort kommer det att sägas upp vid avslutsdatum. Klipp itu och släng kortet.

Öppna ärenden

 • Om du har öppna ärenden i till exempel diariet, Nyps eller Easit ska du se till att de får en annan handläggare.

Övrigt

 • Passértaggen lämnas till receptionen i Stockholm, Malmö och Östersund eller till superanvändare på övriga orter.
 • Städa ditt skrivbord/skåp så det är snyggt för nästa som kommer.

Betyg och intyg

Om du varit anställd i mer än sex månader och önskar få ett betyg när du slutar, ska du meddela din chef.

Du som chef hittar mallen för tjänstgöringsbetyg i Word i mappen #HR.

Tillväxtverket upprättar inte betyg för medarbetare som varit anställda kortare tid än sex månader. Däremot kan ett intyg skrivas.

Både anställningsintyg och arbetsgivarintyg som underlag för A-kassan och Försäkringskassan utfärdas av Statens servicecenter: 0771-456 000.

Statens servicecenter - portalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

HR-enheten, hr@tillvaxtverket.se