Tillväxtverket

Webb­utbildning i statlig styrning

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram en webbutbildning om grunderna i statlig styrning. Utbildningen riktar sig till personer som är nyanställda inom staten men också till myndighetsanställda som vill uppdatera sina kunskaper om statlig styrning.

Tanken är att alla nyanställda går denna utbildning i samband med att de börjar sin anställning på Tillväxtverket, delar av innehållet återkommer sedan vid introduktionsutbildningen och det är då bra att alla har en viss gemensam grund.

Registrera dig som ny användare av ESVs kursverktyg och gå kursen på esv.se