Tillväxtverket

Utbildning

Här hittar du information om olika myndighetsövergripande utbildningar som anordnas.

tre personer sitter vid varsin dator vid ett bord

Alla aktuella utbildningar publiceras i kalendariet och och samlas i gemensamma utbildningsportalen som du hittar under verktyg. Här samlas Tillväxtakademins föreläsningar och tidigare kurser om ärendehanteringssystemet Nyps och Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF). Dessutom finns inspelningar från seminarier som Må bra digitalt, Presentationsteknik och Självkledarskap. Biblioteket fylls på allt eftersom.

Det går även att skapa egna skräddarsydda utbildningar via utbildningsportalen.

För dig som arbetar med korttidsstödet

Alla utbildningar som riktar sig till medarbetare som jobbar med korttidsuppdraget finns under fliken Korttidsarbete - För dig som arbetar i uppdraget.

Anmälan till utbildningar

Verksamhetens mål är en av utgångspunkterna för din kompetensutveckling, där utbildningar ingår bland många andra insatser. I samband med ditt medarbetarsamtal och tillsammans med din chef, ska du ta fram egen utbildningsplan. Då ska bland annat syftet med inplanerade utbildningar specifieras.

Detta gäller vid anmälan till utbildningar eller andra utvecklingsaktiviteter:

  • Ditt deltagande ska vara godkänt av din chef före anmälan
  • Du sköter din egen anmälan enligt instruktionerna
  • Utbildningar finansieras av din enhet om inget annat anges
  • Eventuell frånvaro från hela eller delar av en utbildning ska diskuteras med kursansvarig i förväg. I vissa fall debiteras hela kostnaden deltagarens enhet. 

Introduktionsdag för nyanställda

Nyanställda bjuds in till introduktionsdagar. Syftet är att ge en bild av vad Tillväxtverket är för myndighet, hur det är att arbeta här och vad du kan förvänta dig av oss som arbetsgivare. Samtidigt vill vi ge nyanställda möjlighet att möta andra nya kollegor.

Datum för våren 2022: 11-12 maj

Introduktionsdagar 11-12 maj – mer information och anmälan

Du som arbetar med stödet till korttidsarbete ska delta i ett annat introduktionsprogram. Prata med din chef om du inte har fått information om detta ännu.

Grunderna i statlig styrning

Ekonomistyrningsverkets utbildning i statlig styrning riktar sig till dig som är nyanställd inom staten, men även du som har arbetat några år kan ha nytta av den. Utbildningen tar cirka 90 minuter och består av fem kapitel som du kan gå igenom i valfri ordning. Den avslutas med ett kunskapsprov. För att dra igång behöver du skapa ett konto på webbplatsen.

Grunderna i statlig styrning

Utbildning i Office 365

Se rubriken "Utbildning och kompetensutveckling" på sidan När du behöver stöd.

Utbildningar i ärende- och handläggarsystem

Här kan du läsa mer om ny projekt- och stödärendehantering (Nyps) och Elektronisk lärandeplattform (ELP).

Ärendehanteringssystemet Nyps och support

Ett utbildningsprogram om Nyps som handlar om grundläggande ärendehantering och specifika områden inom Nyps administration.

NypsCentralens utbildningar

Supportfunktionen vänder sig specifikt till Nyps-användare och finns i EasIT, via knappen Verksamhetsstöd.

Hitta svar via verktyget och kunskapsbanken Guru

Guru är verktyget där du kan registrera din handläggarfråga för att få ett samlat och kvalitetssäkrat svar, utan att behöva ställa den till flera. Du kan också söka bland redan ställda frågor och kan även kommentera aktuella frågor.

Utbildning i projektstyrningsverktyg

På tieto.se hittar du tillgängliga utbildningar i praktisk projektstyrning (PPS). Du anmäler dig via pps@tieto.com som ger mer information om upplägg och deltagarplats. Kom ihåg att uppge kurs, datum och ort.

Aktuella PPS-utbildningar

Så arbetar du med projekt

Utbildningar om enkätverktyget

Webropol är ett enkätverktyg, håll utkik efter gratis visningstillfällen och kurser via deras hemsida. Lär dig mer om verktyget och deras kurser

Kontakt

Skicka utbildningsönskemål samt felanmälan till utbildning@tillvaxtverket.se som besvaras veckovis av Carl Johan Stiuvhart (Verksamhetsstöd), Astrid Pettersson (HR).

Extern användare

test