Tillväxtverket

Utbildning

Här hittar du information om olika myndighetsövergripande utbildningar som anordnas.

tre personer sitter vid varsin dator vid ett bord

Att anmäla dig till en utbildning

Utgångspunkter för kompetensutvecklingen är att verksamhetens mål ska styra utvecklingsinsatsen. Att gå en utbildning är bara ett av flera sätt att kompetensutveckla sig på. För att utbildningen ska ge rätt effekt krävs det att syftet med utbildningen är klart och specificerat.

Du ska, i samråd med din chef, upprätta en individuell utvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet.

Följande gäller vid anmälan till utbildningar eller andra utvecklingsaktiviteter:

  • Ditt deltagande ska vara godkänt av din chef före anmälan
  • Du anmäler dig själv enligt information för respektive utbildning.
  • Utbildningarna finansieras av den egna enheten om inget annat anges.
  • Eventuell frånvaro från hela eller delar av en utbildning ska diskuteras med kursansvarig i förväg. I vissa fall debiteras hela kostnaden deltagarens enhet. 

  Aktuella utbildningar i kalendariet

  Här nedan hittar du alla de aktuella utbildningar som finns publicerade i vårt interna kalendarium.

  Just nu finns det inte några inplanerade utbildningar

  Introduktionsdag för nyanställda

  Under höst och vår erbjuds alla nyanställda på Tillväxtverket att medverka på en introduktionsdag. Under dagen kommer du att få möjlighet att lära känna kollegor från olika delar av organisationen och delta i workshops i några av de teman som är viktiga för myndigheten. Det kommer att bli en kreativ och rolig dag med många diskussioner.

  Introduktionsdagarna för nyanställda är under hösten 2020 digitala och går av stapeln 11-12 november. Du hittar länk i fliken ovanför (akutella utbildningar i kalendariet)

  Grunderna i statlig styrning

  Ekonomistyrningsverkets utbildning i statlig styrning riktar sig till dig som är nyanställd inom staten, men även du som har arbetat några år kan ha nytta av den.

  Utbildningen tar cirka 90 minuter och består av fem kapitel som du kan gå igenom i valfri ordning. I slutet ligger ett kunskapsprov där du kan testa hur väl du har hängt med.

  Innan du kan gå utbildningen behöver du skapa ett konto på webbplatsen.

  Grunderna i statlig styrninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Utbildningar och E-learning inom Office 365

  Utbildningar och E-learning inom Nyps och Nyps 2020

  Här kan du läsa mer om ny projekt- och stödärendehantering (Nyps) och Elektronisk lärandeplattform (ELP).

  Nyps Centralen

  NypsCentralen har ett utbildningsprogram för Nyps som omfattar grundläggande ärendehantering och specifika områden inom Nyps administration.

  NypsCentralens utbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Nyps-support

  Supportfunktionen vänder sig specifikt till Tillväxtverkets Nyps-användare. Nyps-supporten finns i EasIT och du når den via knappen Verksamhetsstöd.

  Guru

  Guru är verktyget där du som handläggare kan ställa din aktuella handläggningsfråga och få ett samlat och kvalitetssäkrat svar.

  Söka bland redan ställda frågor

  Du kan också söka bland redan ställda frågor och svar och du kan kommentera aktuella frågor som ligger inne i fall du exempelvis har erfarenheter av en liknande fråga.

  Kunskapsbank

  Genom att använda Guru får du svar på din fråga utan att behöva fråga flera personer inom flera enheter. Du hjälper också handläggarkollegor genom att vi tillsammans bygger upp en kunskapsbank med frågor och svar.

  PPS

  På tieto.se kan du se vilka PPS-utbildningar som är tillgängliga. För att delta i de öppna kurserna går det bra att anmäla sig direkt via mail till pps@tieto.com så får du uppgifter om platstillgång etc. Uppge kurs, datum och ort.

  Aktuella PPS-utbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Så arbetar du med projekt

  Ramavtal med utbildningsleverantör

  Kontakta HR för information om vilka utbildningsleverantörer vi har avtal med.

  Webropol

  Webropol är ett enkätverktyg och på webropol.se kan du läsa mer och se vilka utbildningar de tillhandahåller. Ibland finns gratis visningstillfällen att anmäla sig till.

  Aktuella Webropol-utbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Kontakt

  Vid frågor, kontakta Isabelle Lilja