Tillväxtverket

Medarbetare om Rörlighet i staten

Ulrica Morelid har deltagit i mentorsprogrammet för chefer inom Rörlighet i staten (RIS). Och Nader Svärd är aktiv i ett av de professionella nätverken inom RIS. Här berättar de om sin medverkan.

Ulrica Morelid

Ulrica Morelid

"Mentorsprogrammet gav mig tid och verktyg att utvecklas”

Ulrica Morelid är chef för enheten Data och systemstöd på Tillväxtverket.

Levde programmet upp till dina förväntningar?

- Jag hade två förväntningar. Den första var att få tid och redskap för att utveckla min ledar- och chefsroll. Det fick jag dels genom nätverksträffarna, med olika teman och föreläsare, dels genom mötena med min mentor. Eftersom det var jag som satte agendan för mentormötena tvingades jag verkligen ta mig tid för att reflektera vad jag ville få ut av dem.

- Min andra förväntan var att få nya kontakter inom andra myndigheter. Jag har fortfarande kontakt med min mentor men inte med någon av deltagarna i programmet. Arrangören tog inte riktigt vara på tillfället att skapa ett nätverk mellan oss, vilket jag efteråt kan tycka var synd.

Vad valde du att diskutera med din mentor?

- Vi diskuterade både praktiska och strategiska frågor. Under tiden som jag deltog i programmet fick min enhet både ett bredare uppdrag och dubbelt så många medarbetare. Där fanns såklart många utmaningar att bolla.

- Men vi kom även in på mer personliga frågor kopplat till mina förmågor och min roll, till exempel hur man skapar utrymme för det mer strategiska arbetet i vardagen.

Till sist, vad vill du säga till en chefskollega som funderar på att söka till programmet?

- Att delta i mentorprogrammet är en investering i dig själv. Men du måste vara beredd på att det kräver både din tid och ditt engagemang för att det ska ge något tillbaka.

Nyfiken på Mentorskap för ledare?

Mentorskap - Rörlighet i statenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyfiken på professionella nätverk?

Professionella nätverk - Rörlighet i statenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster