Tillväxtverket

Kompetensbyte mellan myndigheter

Här hittar du innehåll om kompetensbyte mellan myndigheter inom samarbetet Rörlighet i staten.

Rörlighet i staten är ett samarbete mellan 16 myndigheter som ger dig möjlighet att arbeta på andra myndigheter under både kortare och längre perioder. Du får möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter med kollegor i andra verksamheter och vidgar ditt kontaktnät.

Dessa ingår i samarbetet

 • Elsäkerhetsverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Energimyndigheten
 • Konkurrensverket
 • Rymdstyrelsen
 • Del av Karolinska institutet
 • Forte
 • Patent och registreringsverket
 • Post och telestyrelsen
 • Tillväxtverket
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • VINNOVA
 • Myndigheten för press, radio och TV
 • Statens servicecenter
 • Naturvårdsverket
 • Formas

In- och utlåning

En central tanke i Rörlighet i staten är att medarbetare ska kunna vara in-/utlånade mellan myndigheter i samarbetet under en begränsad tid. Det ger den enskilde medarbetaren kompetensutveckling och nya erfarenheter, och underlättar för myndigheterna att snabbt få tillgång till kompetens som de behöver för ett kortare uppdrag.

Du kan själv ta initiativ till att vara utlånad om du vill prova att arbeta på en annan myndighet. Börja med att prata med din chef. Om ni är överens om att det skulle vara en bra möjlighet för din kompetensutveckling tar du kontakt med Eva Wiberg på HR. Eva förmedlar din förfrågan till övriga myndigheter. Du kan max vara utlånad i 6 månader.

Mottagande myndighet upprättar överenskommelse.

Tillväxtverket betalar ut din lön som vanligt och fakturerar mottagande myndighet för lönekostnaden. När du ska ha semester eller är sjuk så ska du rapportera det till både anställningsmyndigheten och till den inlånande myndigheten.

Har du frågor? hör av dig Eva Wiberg, HR (fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se)

Praktik

När du själv är intresserad av att lära dig något nytt kan en praktik vara ett sätt att kompetensutvecklas. Tiden för praktiken kan variera från någon vecka till en eller två månader. Du pratar med din chef och motiverar ditt önskemål. Detta görs t.ex. i samband med medarbetarsamtalet.

Om du och din chef är överens om nyttan med en praktiken, så skriver din chef en motivering som skickas till HR. En praktik ska jämställas med andra kompetensutvecklingsinsatser som genererar en kostnad, därför måste den motiveras och utgå från verksamhetens mål.

HR kontaktar sedan en kollega inom rörlighetsprojektet i den aktuella myndigheten och frågar om det är genomförbart och i så fall vid vilken tidpunkt.