Tillväxtverket

Rörlighet i staten

Rörlighet i staten (RIS) är ett samarbete mellan 16 myndigheter. Syftet är att erbjuda utvecklingsmöjligheter för statligt anställda och ta tillvara den stora kompetens som finns i staten genom ökad rörlighet.

Logotyp Rörlighet i staten

En helhetsbild av Rörlighet i staten (RIS) får du på webbplatsen Rörlighet i statenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Under rubriken På gång nedan lyfter vi fram det som främst är aktuellt för Tillväxverket just nu.

På gång

Mentorskap för ledare

Tillväxtverket deltar i ett gemensamt mentorskapsprogram för nya chefer inom RIS. Grunden i programmet är att mentor och adept träffas regelbundet under nio månader för dialog och reflektion inom området ledarskap. Mer om Mentorskap för ledare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ulrica Morelid berättar om sin medverkan

Nätverk

För att utbyta erfarenheter finns olika nätverk inom ramen för RIS. Exempel på nätverk: Controllernätverk, Innovation i offentlig sektor/verksamhetsutveckling, Juridiskt nätverk med inriktning på allmänjuridik/förvaltningsrätt, Kommunikatörsnätverk, Upphandlings-/inköpsnätverk, Miljödriven tillväxt och hållbar utveckling. Mer om nätverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nader Svärd berättar om sin medverkan

Kompetensutbyte: Utlåning och praktik

RIS kan ge dig möjlighet att arbeta på andra myndigheter under kortare eller längre perioder, för att utbyta kunskap och erfarenheter och vidga ditt kontaktnät.  Mer om kompetensutbyte