Tillväxtverket

Kompetens­utveckling

Kompetensen hos våra medarbetare är avgörande för att lyckas och att ständigt utvecklas som myndighet. Kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för att nå våra mål.

Ytterst ansvarar du som medarbetare för din egen kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen ska ske utifrån verksamhetens mål och behov och diskuteras i en mer strukturerad form när medarbetarens Uppdrag- och utvecklingsplan tas fram. 

Din chefs uppgift är att stödja dig i din kompetensutveckling, ange riktning och styrning i kompetensförsörjningen och din egen kompetensutveckling.

Kontakt

HR-enheten, hr@tillvaxtverket.se