Tillväxtverket

Kompetens­utveckling

Det livslånga och livsvida lärandet är viktig för oss alla och bidrar till att myndigheten lyckas och att ständigt utvecklas. Här samlas information om gemensamma inspirationsforum, utbildningar, läroplattformen, nätverk och tips inför enksilda utvecklingssamtal.

MA48968-Toppbild-Samarbete

Kunnande och kompetens är helt avgörande för hur väl arbetsuppgifterna utförs. Du är fri att ta egna initiativ, medan din chef hjälper dig staka ut riktningen för din kompetensutveckling utifrån verksamhetens mål och behov. Vilket är en av de punkter som diskuteras på ett mer strukturerade sätt i ett medarbetarsamtal.

Kontakt

Aktuella utbildningar publiceras i kalendariet

Utbildningar samlas i utbildningsportalen, under fliken Verktyg.

Skicka andra utbildningsönskemål till utbildning@tillvaxtverket.se som besvaras veckovis av Carl Johan Stiuvhart (Verksamhetsstöd), Astrid Pettersson (HR).

Extern användare

test