Tillväxtverket

Bisysslor

Bisyssla är det som en anställd gör utanför sin anställning och som inte hör till privatlivet. Anställda på Tillväxtverket får inte ha bisysslor som kan vara förtroendeskadliga eller arbetshindrande.

Som anställd ska du redan under din första arbetsvecka redovisa bisysslor. Så här gör du:

  • Gå in i Primula via ingången Verktyg på Medarbetarsidorna.
  • Under ”Min sida” väljer du Bisyssla.
  • Fyll i formuläret och klicka på ”Skicka”.

Många bisysslor är tillåtna

Det är personalansvarig chef som beviljar eller avslår bisysslan. Vid avslag måste du upphöra med bisysslan. Många bisysslor är dock tillåtna.

Exempel på tillåtna bisysslor:

  • Politiska förtroendeuppdrag och andra statliga och kommunala uppdrag.
  • Uppdrag inom fackliga organisationer.
  • Förtroendeuppdrag inom andra ideella organisationer och sammanslutningar utan samband med anställningen.

När behöver jag redovisa en ny bisyssla?

Som anställd ska du som sagt var redovisa bisysslor redan under din första arbetsvecka.

Därefter gäller följande:

  • Chefer ska redovisa nya bisysslor på eget initiativ.
  • Övriga ska redovisa nya bisysslor enbart om och när arbetsgivaren begär det.

Hela regelverket kring bisysslor kan du ta del av i dokumentet ”Bisysslor” som ligger under rubriken HR på sidan Policys och interna regler