Tillväxtverket

Gåvor och uppvaktning

Gåvor och uppvaktning av anställda regleras i våra riktlinjer för representation.

Gåvor

För gåvor till den egna personalen gäller följande:

 • Julgåva beslutas av gd

Övriga gåvor till personalen är:

 • Minnesgåva för utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" (NOR).
 • Minnesgåva vid anställningens upphörande (gäller ej vid tjänstledighet) om anställningen varat längre än sex år, samt vid anställds 50-årsdag. Minnesgåvan avser ett presentkort som berättigar till att välja en gåva ur Tillväxtverkets gåvosortiment.
  Bilder av gåvor att välja bland. Pdf, 516.2 kB.
 • Blomsterbukett till medarbetare som slutar (gäller ej vid tjänstledighet) och som varit anställd minst ett år men inte sex år.
 • Kostnader för blommor får inte överstiga kostnaden för en normal bukett plus eventuell budkostnad.
 • I samband med begravning av medarbetare lämnas blommor till ett maximalt belopp om 1 000 kr inkl. moms. I beloppsgränsen ingår eventuella budkostnader. Blommor kan inte ersättas av gåva till minnesfonder.

Måltid/förtäring i samband med uppvaktning

Lättare måltid/förtäring får serveras vid:

 • Pensionsavgång
 • 50-årsuppvaktning
 • Anställningen upphör (gäller ej vid tjänstledighet)

Med lättare måltid/förtäring avses smörgåstårta, tårta eller kallskuret (ej lunch eller middag) och högsta tillåtna belopp är 150 kr inkl. moms per person och tillfälle.

Vid vissa tillfällen är enkel förtäring tillåtet:

 • Beordrad övertid om minst tre timmar
 • Styrelsemöten
 • Vid nyanställning
 • Enligt särskilt beslut av gd

Med enkel förtäring avses bullar och enklare smörgåsar. Högsta tillåtna belopp är 150 kr inkl. moms per person och tillfälle.

Lättare måltid och enkel förtäring får hanteras förenklat. Det behöver inte fattas något beslut innan representationen genomförs och den som fattar beslutet får delta i representationen.

Tillväxtverkets riktlinjer för representation

NOR - Nit och redlighet i rikets tjänst

Medalj

NOR - Nit och redlighet i rikets tjänst delas ut till de som varit anställda i statens tjänst i 30 år. Gäller även för de som vid pension har minst 25 år i statlig tjänst. 

Då vi kan sakna uppgifter om din totala statliga anställningstid, ber vi dig att höra av dig till HR om du vet att du kan vara aktuell för NOR! Lägg ett ärende till HR-administration via Easit

Kontakt

HR-administration via Easit

Extern användare

test