Tillväxtverket

Arbetstid och pension

Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.

På Tillväxtverket är normal arbetstid 40 timmar. Vi tillämpar flextid och du kan jobba hemifrån (på distans) om du kommit överens med din chef om det. Mer specifik information finns på följande undersidor:

Arbetstid

Distansarbete

Tidredovisning

Pension

Gåvor och uppvaktning