Tillväxtverket

Riskbedömning

När en viktigare förändring planeras av verksamheten ska vi göra en riskbedömning. Det gäller både för planering av ny verksamhet och för pågående verksamhet. 

Det gäller förändringar som kan få konsekvenser på arbetsmiljön. Det handlar dock inte om ändringar som utgör del av den dagliga, löpande verksamheten. Riskbedömningen ska alltid göras innan ändringen är genomförd och ska innehålla de risker som kan uppkomma och hur dessa ska förebyggas.

Exempel på förändringar:

  • Personalneddragningar
  • Utökat arbetsinnehåll
  • Nya arbetslag/gruppsammansättningar
  • Omorganisation som medför ändrade arbetsuppgifter
  • Nybyggnationer/lokalbyten
  • Ändringar i befintliga lokaler
  • Förändrad arbetsutrustning
  • Ny IT-miljö

ABC för riskbedömning inför ändring i verksamheten

A - Precisera den planerade ändringen

Vad består ändringarna av?
Var ska ändringarna genomföras?
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

B - Gör riskbedömningen

Vilka risker innebär ändringen?
Är riskerna allvarlig eller inte?

C - Åtgärda

Vilka åtgärder ska genomföras?
När ska åtgärderna vara genomförda?
Vem ser till att åtgärderna genomförs?

Ansvar för riskbedömning

Chefen är initiativtagare till riskbedömningar som rör förändringar i den egna verksamheten.

För förändringar som påverkar IT eller lokaler ska de chefer som är ansvarig för dessa enheter vara initiativtagare till riskbedömningen.

Samverkan vid riskbedömning

Riskbedömning ska göras i samverkan med skyddsombud och medarbetare.

Dokumentera riskbedömningen

Kontakta HR för mall för riskbedömning. Överarbeta inte utan fokusera på cirka tre till fem områden.

Underskriven riskbedömning mejlas till HR.

Det som inte kan åtgärdas direkt ska föras in i myndighetens arbetsmiljöplan.

Mer information

Arbetsgivarverkets broschyr Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Sara Påhlsson, 9462

Extern användare

test