Tillväxtverket

Hot och våld

Om du som medarbetare skulle hamna i en situation där du eller en kollega blir utsatt för hot eller våld är det viktigt att du känner en trygghet i hur du ska agera.

I den rutin som har tagits fram beskrivs tre faser:

  1. Fas 1 beskriver hur vi ska jobba förebyggande för att undvika att hamna i dessa typer av situationer.
  2. Fas 2 är den akuta fasen. Här beskrivs hur du ska agera om situationen trots allt uppkommit.
  3. Fas 3 beskriver hur vi bör följa upp det som har hänt.

Här hittar du rutinen. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till riktlinjerna finns det även en incidentrapport framtagen. Incidentrapporten ska alltid användas när man varit utsatt för en situation med hot och våld. Rapporten kan antingen fyllas i av den drabbade själv, en kollega eller av närmaste chef. Rapporten ska dock alltid signeras av chef och lämnas till HR.

Incidentrapporten hittar du i Word i mappen #HR.

Riktlinje och rutin i situationer med våld och hot

Kontakt

Sara Påhlsson, 9262