Tillväxtverket

Hot och våld

Blir du eller en kollega utsatt för hot eller våld i arbetet? Värna er säkerhet och kontakta sedan er chef!

Här en kort checklista som vi hoppas att du aldrig ska behöva använda. Den handlar om vad du ska göra om du blir utsatt för hot och våld i arbetet.

  • Värna i första hand din säkerhet. Avsluta mötet eller samtalet. Fly om hotet är akut. Larma vid behov om larm finns.
  • Ta snarast kontakt med din närmsta chef. Om hen inte är tillgänglig, kontakta en annan chef.
  • Om hotet har framförts skriftligen – överlämna det till chefen.
  • Chefen hjälper dig sedan att hantera situationen, vid behov i samarbete med HR och Företagshälsovården.
  • Chefen kan också kontakta den krisjour som Tillväxtverket har avtal med. Den är bemannad dygnet runt alla dagar.
  • Så fort du kan - skriv ner alla relevanta detaljer om händelsen. Vem gjorde/sa vad och när? Vad vet du om den som hotade/utövade våld?
  • Om du blir kontaktad av en journalist, så är det viktigt att veta att du inte behöver svara på frågor. Om journalisten vill ha ett uttalande från myndigheten, hänvisa till Tillväxtverkets pressansvarig.

Förebyggande arbete

Som arbetsgivare ska Tillväxtverket arbeta förebyggande för att minska risken för hot och våld i arbetet. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid myndigheten.

Viktig information för att hantera situationer med hot och våld är samlade i en riktlinje. Här finns till exempel information till chefer om hur de ska agera och vilka formella anmälningar som kan vara aktuella. Du kan ta del av dokumentet via länken nedan.

Riktlinje för att hantera situationer med hot och våld

Detta kan vara bra att veta:

  • Efter en situation med hot eller våld ska en så kallad incidentrapport skrivas. Den fylls i av den som utsatts för hot eller våld, eller av en kollega eller närmsta chef. Rapporten signeras av chefen och lämnas till HR. Incidentrapporten finns i Word i mappen #HR.
  • Vid fysisk eller mental skada efter en incident ska den som drabbats själv göra en skadeanmälan till AFA Försäkring. Läs mer om anmälan om arbetsskada på sidan Arbetsskada

Kontakt

Sara Påhlsson, 9262