Tillväxtverket

Hot och våld

Om du som medarbetare skulle hamna i en situation där du eller en kollega blir utsatt för hot eller våld är det viktigt att du känner en trygghet i hur du ska agera.

I den rutin som har tagits fram beskrivs tre faser:

  1. Fas 1 beskriver hur vi ska jobba förebyggande för att undvika att hamna i dessa typer av situationer.
  2. Fas 2 är den akuta fasen. Här beskrivs hur du ska agera om situationen trots allt uppkommit.
  3. Fas 3 beskriver hur vi bör följa upp det som har hänt.

Till riktlinjerna finns det även en incidentrapport framtagen. Incidentrapporten ska alltid användas när man varit utsatt för en situation med hot och våld. Rapporten kan antingen fyllas i av den drabbade själv, en kollega eller av närmaste chef. Rapporten ska dock alltid signeras av chef och lämnas till HR.

Incidentrapporten hittar du i Word i mappen #HR.

Riktlinje och rutin i situationer med våld och hot

Kontakt

Annika Paulsson, 9162