Tillväxtverket

Företags­hälsovård

Företagshälsovården har fokus på arbetsmiljö och arbetsrelaterad vård. Behandlingar och annat stöd ska ha koppling till din arbetsmiljö och arbetssituation.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om det du upplever att du behöver hjälp med, har en koppling till arbetsmiljön och din arbetssituation. Om du är osäker kan du kontakta din HR-strateg.

Avtal med AB Previa

Tillväxtverket har avtal med AB Previa. Avtalsperioden är under tiden 2016-01-01 - 2017-12-31 med möjlighet till förlängning ett plus ett år. AB Previa ägs av Falck Healthcare och är störst i Sverige.

AB Previa vill fokusera på företagshälsan och ha fokus på att förebygga och främja mer än att rehabilitera.

Rutin för bokning av besök

  • För alla besök hos företagshälsovården krävs ett godkännande genom en rekvisition.
  • Beställare är din chef, eller om det finns särskilda skäl, HR-chefen.
  • Du som medarbetare ska godkänna i rekvisitionen att återkoppling lämnas till din chef/HR för eventuellt vidare insatser hos företagshälsovården.
  • Chefer har rätt att beställa individuppdrag. Beställningar avseende två eller fler medarbetare ska göras av HR-enheten.
  • Rekvisitionen tas med vid första besöket hos företagshölsovården.

Previa återkopplar till chef, i första hand via telefon, i andra hand via mejl.

Rekvisitionsblankett Företagshälsovård, hittar du i Word i mappen #HR

Kontakta företagshälsovården

AB Previa har ett call center som tar emot alla samtal och vägleder vidare. Detta innebär att du ringer samma nummer oavsett vilken ort du arbetar på.

Kontakta AB Previa på 0771-23 00 00.

Avboka en tid hos företagshälsovården

Om du behöver avboka en tid så ska det ske 24 timmar innan, annars debiteras det en kostnad för uteblivet besök.

Sekretess

För att säkerställa sekretess innehåller företagshälsovårdens fakturor inga personuppgifter. Uppgift om besökare skickas istället separat direkt till ansvarig kontaktperson på HR-enheten.

Här finns företagshälsovården

A-hälsan

Arvidsjaur och Arjeplog (enda orterna där Previa inte har egen enhet) - Sjukstugegatan 3.

Previas enheter:

Gävle - Drottninggatan 6 samt Norra Kungsgatan 3

Göteborg - Nils Ericssonsgatan 17, Johan på Gårdasgatan 5 samt  Vasagatan 45

Jönköping - Klubbhusgatan 13

Luleå - Varvsgatan 53

Malmö - Masttorget 6, Stora Nygatan 54 samt Anna Lindhs plats 4

Stockholm - Sankt Eriksgatan 113, Kammakargatan 9, Sköldungagatan 4 samt Sveavägen 17

Örebro - Fredsgatan 2

Östersund - Kyrkgatan 43

Kontakt

Annika Paulsson, 9162