Tillväxtverket

Anmäl arbetsskada eller tillbud

Skador och tillbud ska anmälas till arbetsgivaren. Det är en del av medarbetarnas arbetsmiljöansvar att informera arbetsgivaren om brister i arbetsmiljön. Arbetsgivaren har i sin tur skyldighet att utreda och arbeta för en säker och bra arbetsmiljö.

Vad är arbetsskador och tillbud?

Arbetsskador är olyckor eller skador som uppkommit i samband med arbete. Det kan till exempel röra sig om:

  • Belastningsskador (t ex musarm, nackproblem) på grund av felaktig arbetsställning
  • Fallolyckor
  • Trafikolyckor på vägen till eller från arbetet
  • Att man mår dåligt psykiskt på grund av bråk, stress eller hot på arbetsplatsen

Tillbud är en situation där risken för skada har varit överhängande men inte resulterade i en skada. Exempel på tillbud:

  • att medarbetare blivit utsatt för hot via telefon eller mail
  • att personalen fått arbeta särskilt hårt eller tungt för att det saknas en vikarie
  • att en arbetssituation som arbetsgivaren bedömt som ofarlig plötsligt blir hotfull,
  • att en brand sker i en för tillfället tom lokal som nästa gång kan vara full av folk.

Anmäl en arbetsskada eller tillbud

Om du har råkat ut för en arbetsskada eller tillbud fyller du i formuläret nedan. Du ska även anmäla till AFA Försäkring och Försäkringskassan, länk finns länst ner på sidan.

Namn på den som rapporterar * (obligatorisk)
Namn på den som rapporterarDatum * (obligatorisk)
Datum

Checklista dig som anmälare:
Checklista dig som anmälare:
Mer information

Se lista över alla våra skyddsombud (LÄNK)

Anmäl till AFA (LÄNK)

Anmäl till försäkringskassan (LÄNK)