Tillväxtverket

Om du skadar dig

Trots en bra arbetsmiljö kan skador och olyckor inträffa. Om du skulle drabbas av en arbetsskada kan du ha rätt till ersättning för inkomstförlust, sveda och värk med mera. Det kan även handla om skador som inträffar till och från ditt arbete.

Hjärtstartare - här är de placerade

Flera medarbetare har utbildats i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen. Dessa har även fått en genomgång av hur hjärtstartarna fungerar. Du hittar kontaktuppgifter till dessa medarbetare i anslutning till hjärtstartarna.

Hjärtstartarna är placerade på varje kontor enligt följande:

 • Arjeplog - utanför postrummet, ovanför trappan
 • Gävle - till höger om ingången
 • Göteborg - vid foten av trappan, centralt placerad på kontoret
 • Jönköping - i anslutning till entrén
 • Luleå - på höger sida direkt när man kommer in i korridoren
 • Malmö - utanför toaletterna vid ingången
 • Stockholm - Plan 3: inne i kapprummet vid receptionen. Plan 4: intill dörren vid köket, mot Västgötagatan
 • Örebro - utanför lunchrummet i mitten av korridoren
 • Östersund - Plan 1: vid receptionen. Plan 2: i fikarummet

Första hjälpen - bra att veta

Tillväxtverket samarbetar under 2017 med HLR-konsulten för att få utbildning inom hjärt- och lungräddning (HLR), första hjälpen samt kunskaper att hantera hjärtstartare.

Råd och riktlinjer

Alla som drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp ska få optimal behandling:

 • Start av HLR inom 1 minut
 • Larm till 112 inom 1 minut
 • Defibrillering med hjärtstartare ska kunna ske inom 5 minuter

Minnesregel

Larma 112 och starta HLR om personen:

 • är medvetslös
 • inte har någon andning
 • har onormal andning

Vuxen hjärt- och lungräddning (HLR) med god kvalitet – gör så här:

Regel, HLR - 30:2: 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar

Att tänka på:

 • Tryck mitt på bröstbenet
 • Takt minst 100 kompressioner/min, inte mer än 120/min
 • Kompressionsdjup minst 5 cm, inte mer än 6 cm
 • Släpp upp helt efter varje kompression, behåll hudkontakten
 • Varje inblåsning ska ta cirka 1 sekund, blås tills bröstkorgen höjer sig
 • Minimera avbrott i kopressionerna
 • Utförs på hårt underlag
 • Kläderna kan vara på, men bara ett lager, knäpp upp eventuella ytterplagg

Minnesregel

HLR - 30:2:

 • 30 kompressioner
 • 2 inblåsningar

Bra att vara flera för bästa hjälp

När någon drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp är det bra att vara flera som hjälper till. En person kan starta HLR, någon annan hämtar hjärtstartaren och en tredje kan larma 112. Bra om det även finns personer som kan ta emot räddningstjänst och så fort som möjligt leda dem rätt.

Hjärtstartare

Det finns hjärtstartare på alla våra kontor i landet. I anslutning till dessa finns namn på utbildade personer som kan kontaktas i händelse av hjärtstopp.

Hjärtstartarna är mycket enkla att använda då de automatiskt berättar hur man ska göra så fort man bryter förseglingen. Hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen och avgör om det finns en defibrillerbar rytm.  Det går alltså inte att göra fel utan tryck på knappen vid uppmaning, då finns en hjärtrytm som ska behandlas.

Om någon är medvetslös men andas normalt

Om en person som är medvetslös fortfarande andas normalt, ska personen läggas i stabilt sidoläge. Därefter larma 112!

Minnesregel

Om medvetslös men andas normalt:

 • lägg i stabilt sidoläge.
 • larma 112
 • stanna hos personen, fortsätt att observera andningen.

Arbetsskada

Olycksfall

För att ett olycksfall ska betraktas som arbetsskada ska det ha koppling till arbetet. Det gäller både olycksfall på arbetsplatsen och om man utför arbete på annan plats.

Färdolycksfall

Som färdolycksfall räknas olycksfall som sker på vägen till och från arbetet.

Arbetssjukdomar och smitta

Som arbetssjukdom räknas i princip all fysisk och psykisk ohälsa som beror på skadlig inverkan i arbetet. Även smitta kan räknas som en arbetsskada.

Tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse som med ett annat förlopp kunnat leda till ohälsa och olycksfall. Alla tillbud ska rapporteras till HR. Om tillbudet är allvarligt anmäler HR-enheten det till Arbetsmiljöverket.

Anmälan om arbetsskada och ersättningar

Du har vid sjukdom eller skada rätt till vissa ersättningar enligt lag. Ersättningarna betalas ut av Försäkringskassan. Statligt anställda har dessutom rätt till kompletterande ersättningar genom Avtal om ersättning vid personskad, PSA. Det kan gälla inkomstförlust, sveda och värk, sjukvårdskostnader, invaliditet och dödsfall.

Rutin för anmälan om arbetsskada

Om du råkar ut för en arbetsskada ska du snarast vända dig till HR. Arbetsgivaren är ansvarig för att göra en anmälan tillsammans med dig. Anmälan skickas sedan till Försäkringskassan. Skyddsombud ska även ta del av anmälan.

Försäkringskassan, Anmäl arbetsskadalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den som skadas kan själv ansöka om ersättning genom att skicka blanketten Ansökan om ersättning från arbetsskadeförsäkringen till Försäkringskassan. Blanketten finns på Försäkringskassans hemsida. Ersättning som ansöks om i den blanketten är för livränta, tandvård, särskilda hjälpmedel och för sjukvård utomlands. Försäkringskassan utreder bara en arbetsskada om det behövs för att ta ställning till rätten till arbetsskadeersättning.

Vidare anmäler du själv även skadan till AFA Försäkring. Skadeanmälan görs på AFA Försäkrings kundwebb via blanketten "Skadeanmälan PSA". HR-administratör kompletterar anmälan med vissa anställningsuppgifter.

AFA Försäkring, Skadeanmälan PSA länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster