Tillväxtverket

Beställning ergonomiska hjälpmedel

Har du behov av ergonomiska hjälpmedel?

På våra tre största kontor med aktivitetsbaserat arbetssätt, Malmö, Stockholm och Östersund tillhandahåller IT ett antal mousetrappers att låna. Dessa finns vid de personliga skåpen och lämnas tillbaka när dagen är slut.

Arbetar du på annat kontor eller har behov av annat hjälpmedel är de lånemousetrappers som finns ser du basutbudet av ergonomiska hjälpmedel nedan. Kostnaden belastar din enhet och du behöver ett muntligt godkännande från din chef, i beställningsformuläret bekräftar du att din chef godkänt beställningen. Beställningen görs sedan av Intern service.

Mousetrapper (2690 kr) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Trackball - styrkula (328 kr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)
Handledsstöd (186 kr) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rollermouse (2913 kr) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Produkter utöver basutbud

Har du behov av annan produkt än det basutbudet erbjuder fyller du den delen av beställningsformuläret. Ange produkt, inköpsställe och kostnad. Beroende på produkt och prisklass kan HR komma att kontakta dig och din chef. I vissa fall behövs intyg från läkare eller ergonom.

Beställa kontorsmaterial

Behöver du beställa annat kontorsmaterial så gör du det på den här sidan: Beställning av kontorsutrustning.

Formulär för beställning av ergonomiska hjälpmedel

Personuppgifter
Personuppgifter

Ange siffror

Basutbud
Basutbud
Jag intygar att min chef har godkänt denna beställning från basutbudet.
Jag intygar att min chef har godkänt denna beställning från basutbudet.


Ange produkt, pris och inköpsställe. (ATEA i första hand)
Jag intygar att min chef har godkänt beställning/förfrågan av produkt som ej ingår i basutbudet.
Jag intygar att min chef har godkänt beställning/förfrågan av produkt som ej ingår i basutbudet.

(Beroende på produkt och pris kan HR komma att kontakta dig och din chef)