Tillväxtverket

Alkohol och droger

Tillväxtverket strävar efter en alkohol- och drogfri arbetsmiljö där säkerhet, arbetsprestation och trivsel inte äventyras på grund av missbruk av alkohol eller andra droger.

Alkohol och droger - policy

På Tillväxtverket arbetar vi förebyggande genom att informera, ställa tydliga krav och erbjuda kunskap och stöd i missbruksfrågor. Förhållningssättet är att verka för att medarbetaren ska bli fri från sitt missbruk och stanna kvar i arbetet. Vår företagshälsovård kan vara ett viktigt stöd vid missbruksproblematik.

Extern användare

test