Tillväxtverket

Arbetsmiljö och friskvård

Tillväxtverket ska vara en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

En bra arbetsplats uppnås genom att integrera arbetsmiljöfrågorna i allt vi gör och att uppmuntra ett gott medarbetar- och ledarskap.

För att arbetsmiljöarbetet ska genomsyra hela verksamheten ska vi regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp resultatet. Vi tar ett gemensamt ansvar för en god SAMverkan mellan chefer, skyddsombud och medarbetare.