Tillväxtverket

Arbetsmiljö och friskvård

Tillväxtverket ska vara en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. I vänstermenyn finns fakta om skyddsombud, ergonomi, företagshälsovård och mer.

Vårt gemesamma ansvar

En sund arbetsplats skapas genom att integrera arbetsmiljöfrågor i vardagen och uppmuntra ett gott medarbetar- och ledarskap. Vi tar ett gemensamt ansvar för ett gott samarbete mellan chefer, skyddsombud och medarbetare.

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Men alla medarbetare deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker och föreslå åtgärder. Chefen representerar arbetsgivaren medan skyddsombudet representerar arbetstagarna i frågor om arbetsmiljön.

Vad betyder arbetsmiljö?

Många kopplar ordet arbetsmiljö till saker som luftkvalitet, buller och ergonomiska skrivbord. Men arbetsmiljön är även ledning, fördelning av arbetsuppgifter och det som händer mellan oss, hur vi beter oss mot varandra. Det handlar om att vi ska känna oss delaktiga, sedda och uppskattade och att det finns ett positivt socialt klimat. Till arbetsmiljön räknas även digitala forum som e-post, sms och chatt-funktioner.

En metod för att få bättre arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) styrs av en rad lagar och förordningar. Det ständigt pågående arbetet kan liknas vid ett arbetssätt eller en metod som innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i detalj i vänstermenyn.

Extern användare

test