Tillväxtverket

Installation av nytt system för videokonferenser

Har du möten bokade de dagar som installationen kommer att ske kan du komma att beröras av installationen.

Det går ännu inte att säga vilka rum som berörs vilka dagar på de större kontoren. Detaljplaneringen är inte gjord. Det kommer att bli stökigt att boka mötesrum under den här perioden, men planeringen görs så att det alltid ska finnas några rum tillgängliga att ha möte i på de större kontoren. Läs mer här.