Tillväxtverket

Inköp från annan statlig myndighet

Vi har i vissa fall möjlighet att köpa tjänster från andra statliga myndigheter utan att genomföra en annonserad upphandling.

Även vid inköpen från andra statliga myndigheter är det viktigt att bibehålla affärsmässigheten och att se till att priser, leveranstider och kvalitet specificeras skriftligt.

Tabell för inköp

Steg för inköp

Mall i Word

Diarieföring

Ta fram beslut om upphandling.

Beslut

Inköp

Nytt dnr upphandling. Diarieför.

Begär pris/offert från utföraren. Var affärsmässig.Diskutera/förhandla fram vad som ska levereras - pris, tider, kvalitet etc.Teckna avtal enligt det ni kommit överens om.

Avtal

Stat

Nytt dnr avtal. Diarieför.