Tillväxtverket

Beställning av konsult

Här hittar du information riktad till dig som chef om konsulthantering på Tillväxtverket. Längst ner på sidan finns ett formulär för när du ska registrera en konsult och beställa konto samt utrustning till personen.

Som beställande chef är det ditt ansvar att avtal upprättas och diarieförs. Att den totala inhyrningstiden inte överskrids och att förändringar under inhyrningstiden meddelas till HR administrationen.

Avropa/upphandla konsulttjänst

När du har konstaterat att det finns behov av- och ekonomiskt utrymme för att hyra in en konsult är nästa steg att avropa/upphandla konsulttjänst. I vissa fall går det även att köpa in tjänster från andra statliga myndigheter utan upphandling. Det återfinns en heltäckande guide för hur du praktiskt går till väga på sidan upphandling och inköp. Innan du påbörjar avropsprocessen ska du undersöka dina befogenheter att ingå avtal enligt delegationsordningen.

Avtal

Undertecknat avtal ska alltid diarieföras i Public360. Tänk på att olika intressenter inom organisationen kan behöva åtkomst till avtalet i framtiden. Se därför till att diarieföra . Ärendet i Public 360 ska namnges på följande sätt: Avtal med Företaget AB avseende inhyrning av befattning, avtalsperiod ÅÅMMDD-ÅÅMMDD. Kom ihåg att diarieföra eventuella avtalsförlägningar också.

Inhyrningstid (max 24 mån)

Det är viktigt att du håller koll på inhyrningstiden. Myndigheter som genom inhyrning haft uppdragstagare placerade hos sig, på en och samma driftsenhet, i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader, ska erbjuda uppdragstagaren två aktuella månadslöner i stället för en tillsvidareanställning. För att omfattas av bestämmelsen ska uppdragstagaren vara anställd på ett bemanningsföretag och vara uthyrd till myndigheten för arbete under dennes kontroll och ledning. Inhyrningstid innan 1 oktober 2022 omfattas inte av bestämmelsen. Om du har konsulter som börjar närma sig total inhyrningstid på 24 månader under en 36 månaders period ska du kontakta din HR-strateg.

Om något ändras

Om du har en konsult som byter enhet, närmaste chef, eller slutar så är det ditt ansvar att kontakta HR-administrationen via Easit i god tid före händelsen inträffar. Enheter som IT, Ekonomi och HR har rutiner som bygger på att denna information förmedlas.

Registrera konsult

När du är klar med upphandlingen behöver du beställa konto, utrustning och behörigheter till personen. Gör detta i god tid då handläggningstiden för konto och utrustning är 10 dagar. För att registrera konsulter som fakturerar via Keyman, kontakta Jen Scheffel. Övriga konsulter använd formuläret nedan.

Behörigheter i Nyps beställer du på sidan Beställ behörigheter i Nyps

Startdatum
Startdatum
Slutdatum
Slutdatum

Dator
Dator


Telefon
Telefon


Chefstjänst
Chefstjänst


Tidrapportering
Tidrapportering


Passertagg
Passertagg


Extern användare

test