Tillväxtverket

Skapa innehåll till Utvecklings­guiden

Här nedan hittar du information om vad du behöver göra när du vill skapa innehåll till Utvecklingsguiden.

Vad är Utvecklingsguiden?

 • Utvecklingsguiden är en metodlåda för kommuner och regioner som vill satsa på utveckling utan att behöva tänka ut allt från början.
 • Den är utvecklad i tjänstedesign och sätter användarens behov i centrum
 • Utvecklingsguiden innehåller tre delar:​ exempel från verkligheten (så har andra gjort), konkreta metoder (så här gör du)​ och trender/analyser (så håller du koll på omvärlden, under arbete)​
 • Användaren söker upp metod utifrån nio utmaningar. De är service, företagsklimat, kompetensförsörjning, attraktionskraft, samhällsplanering, samverkan, förenkling, digitalisering och hållbarhet

Vill du bidra med innehåll? I så fall gäller det här!​

 • Metoden ska vara konkret, neutral och möjlig för andra att använda​
 • Metoden står på egna ben och kan lyftas ur ett större sammanhang​
 • Det finns ett gott exempel som visar hur metoden har använts​
 • Metoden är relevant för målgruppen​, alltså kommuner och regioner
 • Metoden kan användas för att möta minst en av de nio utmaningarna, se ovan
 • Om du vill ta fram en film och/eller sponsra inlägg i sociala kanaler, säkerställ finansiering

Testa din idé och skapa innehåll

Förbered

 • Testa din idé med någon i redaktionsrådet​
 • Kontakta projektägare och hör om de vill bidra (bakgrund, intervju och eventuellt film) ​
 • Gå igenom checklistan för innehållsproduktion

Genomför

 • Samla in information om metoden och hur den använts. Ta hjälp av projektägaren och fyll i mallen för problem och effekter
 • Genomför intervju​
 • Filma om förutsättningar finns

Sammanställ

Sprid och följ upp

 • Kontakta projektägaren för information och för att hjälpas åt att sprida i sociala kanaler ​
 • Prata med kommunikation för spridning i våra kanaler
 • Kontakta redaktionsrådet för att följa upp kännedom och tillämpning av metoden

Kontakt

Det här är redaktionsrådet

Cecilia Bertilsson​, Christina Imander​, Liv Edström​, Maria Engström​, Olof Billebo​ och Serena Bonato.

Extern användare

test