Tillväxtverket

Skapa utlysning

Ta del av information du behöver ha koll på när du skapar en utlysning.

Våra utlysningar är första steget till att projekt kan få finansiering från Tillväxtverket, projekt som sen kan bidra till en positiv utveckling i samhället. Det är viktigt att utlysningarna är tydliga och enkla att förstå för den sökande.

Skriva och publicera utlysningar

Kontakta en ämneskommunikatör vid kommunikationsenheten i god tid för att få hjälpa med din utlysning. Inför publicering behöver ämneskommunikatören få utlysningen sju dagar innan publiceringsdatum. Då hinner hen med en sista språktitt och sedan själva publiceringen.

Det finns mallar för utlysningstexten i handläggarstödet Guru Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utgå alltid från mallarna när du tar fram texten tillsammans med kommunikatören.

Skriva och publicera planerade utlysningar

Om du planerar en utlysning längre fram i tiden ska vi informera om den på tillvaxtverkets.se.

Texten för den planerade utlysningen bör innehålla:

 1. Rubrik på utlysningen
  Skriv så att det tydligt framgår vad utlysningen handlar om.
 2. Kort ingress
  Sammanfatta kortfattat till vem stödet riktar sig och vad stödet gäller.
 3. Uppgift om öppnande
  Utlysningen planerar att öppna den xx månad år.
 4. Om innehållet
  Beskriv innehållet i utlysningen kortfattat.
  Vill du veta mer om programmet/insatsen xxx? Gå till sidan xxx (på tillvaxtverket.se)
 5. Målgrupp
  Beskriv om möjligt tänkt målgrupp.
 6. Kontakt
  Ange mejladress och telefonnummer till kontaktperson.

Informationen om den planerade utlysningen skickar du till webbgruppen via Easit. Det här ska du göra minst en månad innan publiceringen av själva utlysningen.

När en planerad utlysning övergår till en pågående utlysning ska du kontakta webbgruppen via Easit. De tar bort den planerade utlysningen.

Tips hur du skriver enkelt – ha läsaren i fokus

Det viktigaste i texten ska komma först

Gärna redan i rubrik och ingress. I en utlysning är det viktigaste vem som kan söka och för vad.

 • Exempel på en rätt vanlig ingress i dag:
  ”Nu öppnar EU-programmet Norra Mellansverige (regionalt strukturfondsprogram) utlysning 2020.1 där det finns möjlighet att ansöka om stöd för investeringar för sysselsättning och tillväxt i regionen.”

Att programmet öppnar en utlysning och vilken det är för året behöver inte ligga i ingressen. Det kan nämnas längre ner i brödtexten.

 • Nytt förslag på samma ingress:
  Du som vill driva ett projekt kan söka stöd från oss. Projektet ska bidra till sysselsättning och tillväxt i regionen. Det ska genomföras i Norra Mellansveriges område.

Kan du i ingressen redan beskriva hur projektet ska bidra till sysselsättning och tillväxt blir ingressen ännu bättre.

Skriv ”du” i stället för ”ni

Det här kan kännas konstigt då vi är vana att använda ”ni” i myndighetsvärlden. Anledningen till att i stället skriva ”du” är att människor vill bli tilltalade, vi lyssnar och tar åt oss information bättre då. Även om vi vänder oss till flera personer är det bara en som läser texten, därför är det bättre att direkt vända sig till hen genom att skriva ”du”.

Undvik långa ord och långa meningar

Ibland går det inte att undvika långa ord och meningar. Men försök, alla ska kunna ta till sig informationen i våra utlysningar. 25 procent av Sveriges vuxna har problem att ta till sig information i text. Det blir inte lättare om vi använder långa ord och meningar.
Titta gärna på tidigare förslag till ingress. Det lilla stycket är uppdelat i tre meningar.

Använd mer vardagligt språk

Ibland vill vi inte använda ett vanligare/lättsammare språk när vi skriver. En anledning till det är att det låter för enkelt. Men om alla ska förstå vad vi menar ska vi hålla just så. Självklart ska vi inte börja skriva olika slang eller skriva en massa ”typ” i våra texter. Men skriv gärna till exempel ”berätta” i stället för ”ange”. ”Berätta” används oftare i vanliga sammanhang och är lättare att förstå, ”ange” har även flera betydelser och kan misstolkas.

Skriv inte förkortningar

Det är ingen garanti att personen som läser texten förstår förkortningarna, skriv därför ut dem. Förkortar du något måste du ändå skriva ut det minst en gång.

 • Exempel:
  Enligt Regeringskansliet (RK) ska vi…

Fler tips på hur du skriver enkelt och förståeligt.