Tillväxtverket

Webb

Här kan du bland annat läsa om hur vi jobbar med våra webbplatser, hur du får behörighet att redigera och hur du skriver webbtexter.

Tillvaxtverket.se och Medarbetarsidorna

Skicka ett webbärende till webbgruppen

Du kan skicka ditt ärende via mejl till webbgruppen@tillvaxtverket.se eller lägga in ditt ärende i Support Easit till Webbgruppen. Du får då ett mejl med bekräftelse samt ärendenummer. Vi hanterar inte frågor eller ändringar som rör webbsidor för korttidsarbete i Easit. Har du funderingar eller förslag på förbättringar kan du vända dig till din närmaste enhetschef.

Alla ärenden som kommer in till webbgruppen tas om hand löpande och åtgärdas så fort tiden tillåter.

Tänk på det här:

 • Skicka alltid med länk (url-adress som börjar med http://) till den sida där uppdateringen ska göras.
 • Om du vill skicka med filer, bifoga dessa istället för att skicka länk till Sharepoint.
 • Texter får gärna vara genomarbetade, det sparar tid för alla.
 • Ange fotograf för bifogade bilder på grund av upphovsrätten. Annan info om publicering av bilder på webben, till exempel om GDPR.
 • Svara alltid på det ärendenummer du fått via Easit så att vi kan hålla ihop ärendet.
 • Var ute i god tid. Om det är bråttom: uppge hur akut det är för ärendets målgrupp. Att du gärna vill göra klar en arbetsuppgift kanske inte egentligen är ett akutläge?
 • Vi prioriterar bland nyheterna på Medarbetarsidorna.

Skriva webbtexter

Att skriva för webb skiljer sig från att skriva för andra format. Det fungerar sällan bra att kopiera direkt från rapporter, pm, broschyrer eller andra tryckta dokument.

När du skriver för webben behöver du vara kortfattad, extra tydlig och konkret.

 • Se på din text med användarens glasögon och svara på de frågor som läsaren kan ha
 • Vänd dig direkt till läsaren med ett du-tilltal
 • Rubriken ska säga något om vad läsaren kan förvänta sig
 • Sammanfatta innehållet i ingressen
 • Börja med det viktigaste högst upp, lägg fördjupande information eller bakgrund längst ner
 • Ha många korta stycken med luft emellan och använd gärna mellanrubriker
 • Skriv med enkelt språk, klarspråk och med aktiva verb

Här finns mer tips om hur du skriver för webben

Egen behörighet att redigera

Du kan få egen behörighet att redigera om du ofta behöver gå in och göra uppdateringar. Vi håller utbildningar för nya redaktörer två gånger per år.

Om du behöver behörighet, kontakta webbgruppen via Easit.

Målbild för tillvaxtverket.se

Tillväxtverket.se ska vara navet i Tillväxtverkets digitala närvaro. Webbplatsen ska ha användarnas behov i fokus. Webbplatsens syfte är främst att ge besökarna tillgång till Tillväxtverkets erbjudanden inom kunskap, nätverk och finansiering. Med öppenhet, tillgänglighet, begriplighet och inspiration som ledord ska webbplatsen skapa användarnytta och tydliggöra Tillväxtverket som en modern kunskapsmyndighet.

Fem strategier för att nå målbilden

 1. Vi strävar efter att skriva korta, kärnfulla och begripliga texter.
 2. Vi arbetar med bild och film för att inspirera, förstärka eller förtydliga innehåll.
 3. Vi strävar efter att uppnå tillgänglighetskraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA.
 4. Vi arbetar med ett öppet intranät.
 5. Vi arbetar kundfokuserat kring uppföljning, analys och optimering av vår webbplats. Vi tar tillvara insikter som vi får genom webbanalys, samspel med användare och användningstester.

Målgrupper

Tillväxtverket.se har olika målgruppsingångar och ett öppet intranät i form av medarbetarsidor.

Medarbetarsidorna har Tillväxtverkets anställda och konsulter som målgrupp.  

Övriga målgruppsingångar på webbplatsen riktar sig till externa målgrupper. Företagen är alltid slutkund men innehåll och budskap om våra systempåverkande insatser riktar sig många gånger till företagens vänner såsom:

 • branschorganisationer
 • regioner
 • kommuner
 • beslutsfattare

Tillvaxtverket.se (externa delen) ska:

 • ge en tydlig bild av Tillväxtverkets löpande tjänster såsom utlysningar, finansiering, konferenser, publikationer och digitala tjänster
 • förmedla kunskap om tillväxt
 • göra det lätt för användare att hitta rätt information och tjänst för sitt ärende
 • ge inspiration och vägledning åt företag och regioner i frågor om tillväxt

Medarbetarsidorna ska:

 • Göra det lätt att göra rätt i det dagliga arbetet
 • Stärka samhörighet och gemensam kultur
 • Förankra långsiktig vision och riktning för verksamheten
 • Underlätta samarbete mellan individer och grupper

Webbstatistik

Tillväxtverket använder Google Analytics för webbstatistik. Om du behöver hämta ut statistik på grund av redovisningsskäl eller för att se hur besökare använder webbplatsen skicka in ett ärende till webbgruppen.

Tillväxtverkets övriga webbplatser

Verksamt, Nypscentralen, EU-fonder med flera

Tillväxtverket har flera webbplatser. Merparten av dem ligger i Sitevision men t ex Verksamt.se ligger i ett annat CMS-verktyg. Alla webbplatser i Sitevision driftas i Cloud.

Huvudredaktör

Varje webbplats har en huvudredaktör/webbplatsansvarig som ansvarar och förvaltar webbplatsen. Huvudredaktören har genomgått utbildning för att administrera en webbplats i Sitevision.

Systemägare och systemförvaltare

Kommunikationschef är systemägare och på kommunikationsenhetens finns systemförvaltare för CMS-verkyget Sitevision.

Teknisk förvaltare för våra webbplatser

IT har en teknisk förvaltare för webbplatserna. De hanterar bland annat domäner och kopplingar mot AD-katalogen.

Tillväxtverkets övriga webbplatser

Minansokan.se

Publikationsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eufonder.se

Enterpriseeurope.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Overgransen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik om korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kundforum korttid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedishcleantech.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedishcleantech.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

StartupSweden

Swedendemoday

Digitalspetskompetens.se

Kompetens.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nypscentralen.se

Klimatsynk.se - stängd sedan januari 2022

Pipos.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamt.se

Uppgiftskrav.se

Regelrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket sköter även tekniken (ligger i Sitevision) för Delegationen för cirkulär ekonomi  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och NFH.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jessica Agdahl, huvudredaktör tillvaxtverket.se

Isabel Lenberg, vikarierande huvudredaktör medarbetarsidorna

Torill Fagervik, innehållsförvaltare webb

Monica Nielsen, systemförvaltare webb/Sitevision

Irene Ternestedt, webbstrateg

Sara Strandqvist, webbprojektledare