Tillväxtverket

Webb

Här kan du bland annat läsa om hur vi jobbar med våra webbplatser.

Tillvaxtverket.se

Målbild för tillvaxtverket.se

Tillväxtverket.se ska vara navet i Tillväxtverkets digitala närvaro. Webbplatsen ska ha användarnas behov i fokus. Webbplatsens syfte är främst att ge besökarna tillgång till Tillväxtverkets erbjudanden inom kunskap, nätverk och finansiering. Med öppenhet, tillgänglighet, begriplighet och inspiration som ledord ska webbplatsen skapa användarnytta och tydliggöra Tillväxtverket som en modern kunskapsmyndighet.

Fem strategier för att nå målbilden

 1. Vi strävar efter att skriva korta, kärnfulla och begripliga texter.
 2. Vi arbetar med bild och film för att inspirera, förstärka eller förtydliga innehåll.
 3. Vi strävar efter att uppnå tillgänglighetskraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA.
 4. Vi arbetar med ett öppet intranät.
 5. Vi arbetar kundfokuserat kring uppföljning, analys och optimering av vår webbplats. Vi tar tillvara insikter som vi får genom webbanalys, samspel med användare och användningstester.

Målgrupper

Tillväxtverket.se har olika målgruppsingångar. Företagen är alltid slutkund men innehåll och budskap om våra systempåverkande insatser riktar sig många gånger till företagens vänner såsom:

 • branschorganisationer
 • regioner
 • kommuner
 • beslutsfattare

Tillvaxtverket.se ska:

 • ge en tydlig bild av Tillväxtverkets löpande tjänster såsom utlysningar, finansiering, konferenser, publikationer och digitala tjänster
 • förmedla kunskap om tillväxt
 • göra det lätt för användare att hitta rätt information och tjänst för sitt ärende
 • ge inspiration och vägledning åt företag och regioner i frågor om tillväxt

Vilka jobbar med tillvaxtverket.se?

Webbteamet

 • Jobbar övergripande med webbplatsen
 • Är specialiserade på webb-verktygen, strukturen, söket etcetera
 • Nås via Easit på webbgruppen@tillvaxtverket.se

Innehållsägare - för en eller flera sidor

 • Ansvarar för syfte, innehåll och mål med respektive sida
 • Ansvarar för att det finns någon som uppdaterar innehållet
 • Kontaktar sidredaktör för uppdateringar

Sidredaktörer

 • Producerar, publicerar, uppdaterar, rensar innehåll
 • Ser till att sidorna uppfyller krav gällande tillgänglighet, sökmotoroptimering, GDPR, klarspråk
 • Kvalitetssäkrar sidorna
 • Stödjer och coachar innehållsägare

Skicka ett webbärende till webbteamet

Om du har ett ärende som gäller tillvaxtverket.se kan du mejla webbgruppen@tillvaxtverket.se eller lägga in ditt ärende i Support Easit till Webbgruppen. Du får då ett mejl med bekräftelse samt ärendenummer. Vi hanterar inte frågor eller ändringar som rör webbsidor för korttidsarbete i Easit. Har du funderingar eller förslag på förbättringar kan du vända dig till din närmaste enhetschef.

Alla ärenden som kommer in till webbgruppen tas om hand löpande och åtgärdas så fort tiden tillåter.

Tänk på det här:

 • Skicka alltid med länk (url-adress som börjar med http://) till den sida där uppdateringen ska göras.
 • Om du vill skicka med filer, bifoga dessa istället för att skicka länk till Sharepoint.
 • Texter får gärna vara genomarbetade, det sparar tid för alla.
 • Ange fotograf för bifogade bilder på grund av upphovsrätten. Annan info om publicering av bilder på webben, till exempel om GDPR.
 • Svara alltid på det ärendenummer du fått via Easit så att vi kan hålla ihop ärendet.
 • Var ute i god tid. Om det är bråttom: uppge hur akut det är för ärendets målgrupp. Att du gärna vill göra klar en arbetsuppgift kanske inte egentligen är ett akutläge?
 • Vi prioriterar bland nyheterna på Medarbetarsidorna.

Tillväxtverkets övriga webbplatser

Verksamt, Nypscentralen, EU-fonder med flera

Tillväxtverket har flera webbplatser. Merparten av dem ligger i Sitevision men t ex Verksamt.se ligger i ett annat CMS-verktyg. Alla webbplatser i Sitevision driftas i Cloud.

Huvudredaktör

Varje webbplats har en huvudredaktör/webbplatsansvarig som ansvarar och förvaltar webbplatsen. Huvudredaktören har genomgått utbildning för att administrera en webbplats i Sitevision.

Systemägare och systemförvaltare

Kommunikationschef är systemägare och på kommunikationsenhetens finns systemförvaltare för CMS-verkyget Sitevision.

Teknisk förvaltare för våra webbplatser

IT har en teknisk förvaltare för webbplatserna. De hanterar bland annat domäner och kopplingar mot AD-katalogen.

Tillväxtverkets övriga webbplatser

Minansokan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publikationsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eufonder.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enterpriseeurope.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik om korttidsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kundforum korttid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedishcleantech.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Swedishcleantech.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

StartupSweden.se

Swedendemoday.com

Digitalspetskompetens.se

Kompetens.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nypscentralen.se

Pipos.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamt.se

Uppgiftskrav.se

Regelrådet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital Spetskompetens.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitalskills.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

kunskapbesoksnaring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket sköter även tekniken (ligger i Sitevision) för NFH.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jessica Agdahl, huvudredaktör tillvaxtverket.se

Isabel Lenberg, vikarierande huvudredaktör medarbetarsidorna

Torill Fagervik, innehållsförvaltare webb

Monica Nielsen, systemförvaltare webb/Sitevision

Irene Ternestedt, webbstrateg

Extern användare

test